Groen mag een mandaat in de Algemene Vergadering van ‘Muntpunt’ invullen. Wens je voor dit mandaat te kandideren? Stuur dan je kandidatuur + kort CV ten laatste op 13 december 2015 naar secretaris Veerle Vandenabeele.

Tijdens de Ledenvergadering van dinsdag 15 december wordt dit mandaat verkozen.

Meer info over Muntpunt vind je op de website: https://www.muntpunt.be/content/wat-muntpunt.

Wens je concrete informatie over deze functie? Neem dan contact op met politiek opbouwwerker sam.vandenberghe@groen.be of 02/219 19 19.