Interpellatie gemeenteraad 28 september 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Openlucht bowlingbaan in de Groenstraat. – La rue verte perd la boule.

Wederom ontstaat er een gebrekkige en zelfs gevaarlijke situatie op de werf van het kruispunt Groenstraat en Kruidtuinstraat. Het gaat meer bepaald over de ondoordachte plaatsing van loodzware betonnen bollen op het wegdek in het kader van de aanpassing van het kruispunt (wijkcontract Meridien).

Na één dag waren er reeds drie van de bollen losgeraakt en in de Rivierstraat naar beneden gerold, gelukkig zonder erg. Er staan nog meer bollen op het punt te lossen. Dit hoeft niet te verwonderen aangezien ze slechts met een stuk staaldraad en wat cement in het wegdek zijn verankerd.Het loskomen van deze bollen bovenaan een steile straat erg is erg gevaarlijk en kan ongelukken veroorzaken.

De plaatsing van tientallen bollen in ondermeer de Rivierstraat en Groenstraat lijkt niet te stroken met de plannen van de architect. Wat is hier de reden voor en strookt dit met de afgeleverde vergunningen?

Op bepaalde plaatsen zoals in de Kruidtuinstraat en in de Groenstraat maakt de plaatsing van de bollen dat er zich slechts 80 cm bevindt tussen gevel en stoeprand. Dit is te weinig voor een vlotte doorstroming van de voetgangers en lijkt in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften.

Bovendien zijn deze bollen voor slechtzienden haast niet op te merken en dus gevaarlijk. Ook automobilisten zouden deze bollen vanuit hun wagen slecht kunnen onderscheiden.

Mijn vragen:

  • Zal er dringend werk worden gemaakt van een stevige verankering of beter nog van de plaatsing van meer standaard straatmeubilair dat veel robuuster is? Wie zal er opdraaien voor de kosten?
  • De plaatsing van bepaalde bollen in ondermeer de rivierstraat en groenstraat lijkt niet te stroken met de plannen van de architect. Wat is hier de reden voor en strookt dit met de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen?
  • Is de plaatsing van deze bollen (sommigen op amper 80 cm van de gevels) niet in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften? indien ja, is er dan niets misgelopen bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning en bij de opvolging van deze werf door de Regie voor Stadsvernieuwing (opvolging wijkcontracten)?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!