Vanaf vrijdag 20 mei 2016 kan je in de Jetse bibliotheek biozaden ontlenen, schenken of ruilen en op die manier bijdragen tot de biodiversiteit.

De uitwisseling van zaden tussen tuiniers is een eeuwenoude praktijk die in onbruik is geraakt, maar meer dan ooit een bijdrage kan leveren tot de bevordering van de biodiversiteit. Door versnippering van biotopen, vervuiling, klimaatopwarming en het lobbywerk van de zadenmultinationals zijn vandaag heel wat plantensoorten bedreigd. Sommigen schatten dit aantal zelfs op 70% van het wereldwijde plantenbestand.

Schepen van duurzame ontwikkeling Nathalie De Swaef: “Op haar niveau wil Jette bijdrage tot een verhoging van de biodiversiteit. Met gewestelijke subsidies in het kader van Lokale Agenda 21, maakte de gemeente werk van een zadenbib, een gezamenlijk initiatief van de dienst Duurzame Ontwikkeling, de Nederlandstalige en de Franstalige bibliotheek. Je vindt er zaden van bloemen, maar ook van groenten of kruiden. Op die manier stimuleren we niet alleen de biodiversiteit, maar ook het kweken van eigen groenten.”

De bibliotheken kunnen voor de zadenbib rekenen op een aantal vrijwilligers. Wie dat wil kan vanaf 20 mei zaden van bijvoorbeeld zonnebloemen, oost Indische kers, rucola, radijs, pompoen of pastinaak meenemen. In het najaar kunnen mensen zaden binnen brengen. Het uitlenen gebeurt via de website van mijntuin.org, het sociale netwerk door en voor tuiniers, waar je ook heel wat tips, foto’s en recepten vindt.

De zadenbib werkt zeer laagdrempelig. Je hebt geen grote tuin of groene vingers nodig. Werken aan biodiversiteit en duurzame voeding kan gewoon leuk zijn.

Meer info:

©Bruzz

Schepen van duurzaamheid Nathalie De Swaef en bibliothecaris Lauro kwamen bij BRUZZ hun zaden tonen.