Persbericht Groen!

Groen! zal donderdagavond in de gemeenteraad van Sint-Gillis pleiten voor een Nederlandstalige basisschool. Dit jaar zullen een dertigtal kinderen geweigerd moeten worden in de twee bestaande Nederlandstalige basisscholen van het GO en het vrije onderwijs in de gemeente Sint-Gillis. Een gemeentelijke Nederlandstalige school is er nog niet.

“Het scholentekort in Brussel is zo nijpend, dat alle actoren hun verantwoordelijkheid moeten nemen, ook de gemeenten. Net zoals in vele gemeenten in Brussel, kent Sint-Gillis een grote bevolkingsgroei. Willen we voldoende en kwalitatief onderwijs voorzien voor onze kinderen, dan moeten we nu handelen” aldus Nathalie Espeel, gemeenteraadslid voor Groen! in Sint-Gillis.

De groenen pleiten dus voor de opstart van Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs in Sint-Gillis. Nathalie Espeel: “De gemeente organiseert al Franstalig gemeentelijk onderwijs. Men moet nu de kans moet grijpen om deze dienstverlening uit te breiden naar inwoners die kiezen voor Nederlandstalig onderwijs. De noden zijn te hoog om als gemeente aan de zijlijn te blijven staan”. De fractie Ecolo-Groen! zal de volgende jaren deze politieke eis verder uitwerken.

Samenwerking tussen Franstalig en Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs verlaagt niet alleen de kosten, het biedt ook mogelijkheden voor concrete uitwisselings- en samenwerkingsprojecten. De gemeente is het politiek niveau bij uitstek is om het beleid van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap op haar grondgebied te integreren. Bovendien kunnen gemeenten sneller en beter inspelen op de vastgoednoden, bv. door verouderde kantoorgebouwen om te vormen tot een school. Sint-Gillis heeft jarenlange ervaring met haar Grondregie en de wijkcontracten.

Groen! strijdt op alle niveaus voor het Brussels onderwijs. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid: “Er zijn limieten aan de flexibiliteit die we van ouders en kinderen kunnen eisen. In een rijke samenleving moet de lat hoger liggen dan enkel ‘een plaats’ voor elk kind. Op alle niveaus waar Groen! vertegenwoordigd is, voeren we daarom de druk op. Voor voldoende, kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind.”

Tijdens de gemeenteraad donderdagavond voelt Nathalie Espeel het college van Sint-Gillis over de kwestie aan de tand.

Contact:
Nathalie Espeel
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Gillis