Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen De Lille is blij dat de Stad Brussel werk gemaakt heeft van het ouderschapsverlof voor meemoeders en laat weten dat er ook in het Gewest en bij de VGC een soortgelijke regeling uitgewerkt werd.

Gisteren werd in de Brusselse Gemeenteraad het ouderschapsverlof goedgekeurd voor vrouwelijk gemeentepersoneel van wie de vrouwelijke partner pas bevallen is. De Schepen van Personeel kondigde toen ook aan dat hij het Gewest zou vragen ook zo’n maatregel te nemen.

Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Openbaar Ambt De Lille laat weten dat het Brussels Gewest de procedure daarvoor al begin 2010 opgestart heeft. Er wordt nog gewacht op enkele adviezen (o.m. van de Raad van State) maar daarna zou het ouderschapsverlof ook voor lesbische Gewestelijke ambtenaren gelden.

Bruno De Lille: “De overheid moet zich opstellen als een warme en eigentijdse werkgever. Alleen wanneer de publieke sector het goede voorbeeld geeft, zullen private werkgevers volgen. Wanneer onze ambtenaren zich goed in hun vel voelen, worden de Brusselaars daar bovendien alleen maar beter van.”

De Staatssecretaris is ook bevoegd voor Ambtenarenzaken bij de VGC en heeft de regel daar al in januari 2010 ingevoerd. Ook meemoeders in de VGC-administratie krijgen dus ouderschapsverlof. Bovendien krijgen sindsdien binnen de VGC-administratie ook alle ouders adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind.

De Lille: “Ik ben blij dat we hiervoor met de VGC en het Gewest de toon kunnen zetten. Dat de Stad Brussel intussen ook het ouderschapsverlof voor meemoeders heeft goedgekeurd, maakt me dan ook heel erg blij. Ik hoop dat ook de 18 andere gemeenten nu zullen volgen want er is geen enkele reden om meemoeders dit recht te onthouden. Als je partner bevalt, dan wil je mee voor het kindje helpen zorgen, wil je delen in het geluk. Het maakt daarbij geen verschil of je nu de vader of de meemoeder bent.”

Opmerking
Meemoeder: de vrouwelijke partner van een vrouw met kinderen
Ouderschapsverlof: 10 dagen verlof na de geboorte van een kind