Interpellatie gemeenteraad 27 maart 2017 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Ontbrekende oproepkaarten voor vervanging verlopen ID-kaarten in Sint-Joost.

Ik werd door enkele burgers attent gemaakt op het feit dat ze van de gemeentelijke administratie van Sint-Joost-ten-Node recent geen oproep kregen om bij het gemeentebestuur hun ID-kaart te vervangen waarvan de looptijd verstreek.

Sommigen onder ontdekten op de luchthaven of aan de grenscontrole van het treinstation dat hun ID-kaart was verlopen wat tot zeer vervelende situaties heeft geleid.
Het is het gemeentebestuur dat normaal gezien de oproepingsprocedure automatisch moet opstarten.

Mijn vragen :

  • Kan u bevestigen dat bepaalde burgers van de gemeente geen oproepkaart hebben ontvangen? Zo ja, Over hoeveel personen gaat het?
  • Wat is de oorzaak van het probleem? Zijn deze oproepkaarten niet opgesteld of zijn deze zoekgeraakt bij de post?
  • Hoeveel burgers in Sint-Joost hebben momenteel een verlopen identiteitskaart ?
  • Zullen personen met een verlopen identiteitskaart door het gemeentebestuur worden gecontacteerd om hun kaart te laten vernieuwen indien blijkt dat hen geen oproepkaart werd toegezonden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen