De luchtvervuiling in Schaarbeek is dramatisch hoog, maar Schaarbeek beschikt niet eens over een een officieel gewestelijk meetstation. Daarom hebben de Schaarbeekse groenen een participatief meetproject op poten gezet. Hiermee willen ze de problematiek van de luchtvervuiling hoog op de politieke agenda plaatsen.

Concreet hebben een 25-tal Schaarbekenaars hun gevel of balkon gedurende drie weken ter beschikking gesteld om er via speciale meetbuisjes het gehalte aan stikstofdioxide of NO2 te meten. Daarnaast hebben de groenen ook meetbuisjes geplaatst aan een aantal drukke verkeersknooppunten in de gemeente, waaronder Robiano en het Meiserplein. De buisjes zijn naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek. Binnenkort zullen de groenen de NO2-emissies in Schaarbeek in kaart kunnen brengen.

De polluent NO2 heeft het voordeel dat het gemakkelijk te meten is en sterk gerelateerd is aan verkeer en dus met alle andere daaraan verwante polluenten. Bovendien kan het in verband worden gebracht met ademhalingsproblemen en met hoge ozonconcentraties.

Groen en Ecolo Schaarbeek eisen dat het Brussels Gewest op korte termijn werk maakt van een fijnmazig netwerk van meetstations om het beleid te ondersteunen en de burger te informeren over de luchtkwaliteit. Daarnaast moeten de inspanningen op alle niveaus verhoogd worden om de luchtvervuiling zelf aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de verstrenging van de uitstootnormen van voertuigen op Europees niveau, de afschaffing van het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens op federaal niveau en het verbeteren van het openbaar vervoer en het uitfaseren van vervuilende wagens en verwarmingsketels op gewestelijk niveau. In de gemeente, waar de groenen meebesturen, werd een klimaatplan op poten gezet dat onder meer inzet op de energie-efficiëntie van de gemeentelijke gebouwen.

 De Schaarbeekse groenen willen het niet laten bij dit meetproject. Ze willen de oefening na verloop van tijd herhalen en verwachten een positieve evolutie van de luchtkwaliteit in hun gemeente.

Bekijk hier de reportage op Bruzz: