“Met het pakket aan maatregelen verlaat de Stad Brussel de schimmige achterkamertjespolitiek. Geen enkele mandataris zal nog een vergoeding ontvangen van de Stad zonder dat elke Brusselaar zich daarover kan informeren. Een revolutie is dit niet. Voor ons is het dan ook een gemiste kans om een glashelder signaal te sturen naar de Brusselaars. Een signaal dat toont dat we het als politici begrepen hebben en het vanaf vandaag radicaal anders gaan doen. Els Ampe blijft namelijk haar Schepenambt cumuleren met dat van fractievoorzitter van het Brussels Parlement. Nochtans zijn bijna alle partijen het erover eens dat je die twee voltijdse jobs niet kan cumuleren. Ook de afschaffing van de vergoedingen voor leden van het College zit niet in het pakket”, lichten Bart Dhondt en Zoubida Jellab toe, gemeenteraadsleden voor de Ecolo-Groen fractie van de Stad Brussel.

De groenen hebben actief bijgedragen aan de werkgroep. Ze zijn dan ook tevreden over verschillende van de resultaten die ze bekomen hebben op het vlak van transparantie en goed bestuur. Zo komt er voor zowel de instellingen van de Stad als deze van het OCMW een mandatenkadaster. Daarnaast worden de vergoedingen beperkt en voor het overgrote deel van de instellingen gelijkgeschakeld met deze van de gemeenteraad (78€ per vergadering). Ook de omkadering en controle op de instellingen verscherpt via onder andere beheersovereenkomsten tussen de Stad en de instelling het overmaken van een jaarrapport. “We kunnen deze zeggen dat er een belangrijke evolutie is en dat een aantal basisregels omtrent transparantie en goed bestuurd nu ook in de Stad Brussel zullen van kracht zijn”, aldus Zoubida Jellab en Bart Dhondt.

Een stap vooruit, maar op vele vlakken is er nog heel wat werk aan de winkel. Leden van het College kunnen hun mandaat van Burgemeester of Schepen blijven cumuleren met dat van parlementslid. De leden van het College die via hun mandaat voorzitter zijn van een vzw van de Stad zullen daar ook een vergoeding voor blijven krijgen. Ze worden met andere woorden twee keer betaald om gewoon hun job te doen. Voor bepaalde instellingen blijven de forfaitaire vergoedingen gelden voor de voorzitters en vice-voorzitters. Tot slot is het onduidelijk of de operatie om het aantal vzw’s en structuren rond de Stad te analyseren met als doel het aantal te verminderen wel helemaal zal doorgevoerd worden.

De Ecolo-Groen fractie concludeert: “Dit zijn de eerste en noodzakelijke stappen om het vertrouwen tussen de politiek en de burger te herstellen. Dit is echter het begin en er ligt nog heel wat werk voor ons om ervoor te zorgen dat de Brusselaars opnieuw kunnen vertrouwen in hun bestuur. Groen en Ecolo zullen daarom blijven verder strijden op alle niveaus om het kompas definitief van richting te veranderen.”

Contact

Zoubida Jellab, fractieleider Ecolo-Groen Stad Brussel – 0475 638651

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen Stad Brussel – 0484 402690