Interpellatie gemeenteraad 27 februari 2017 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Niet weerhouden projecten van Sint-Joost voor regionale subsidies sociale cohesie.

De Brusselse regering verdeelde 2 miljoen euro aan subsidies in het kader van ‘Samenleven in Brussel’ over 62 projecten, na een oproep waarvoor 430 initiatieven een aanvraag indienden. Het geld moet dienen voor “de verbetering van de interculturele dialoog en ter ondersteuning van diversiteit en sociale samenhang.”

Gemiddeld krijgen de projecten 32.000 euro. Het hoogste bedrag gaat naar de gemeente Evere, die 79.000 euro krijgt voor gemeenschapsacties. De twee door Sint-Joost ingediende projecten werden niet weerhouden.

Het gaat om het project “Breaking the wall” van de gemeentelijke administratie en het project “chemin de mémoire” van de Maison de la famille.

Ik wil hier niet het debat overdoen over hoe de winnende projecten zijn geselecteerd en hoe objectief de jury was maar wil me hier concentreren op de door de gemeente ingediende projecten

Mijn vragen:

  • Kunnen de twee projecten kort worden toegelicht : doelpubliek en objectief, budget, betrokken verenigingen en gemeentediensten, geplande activiteiten en genese van de projecten (hoe kwamen deze projecten tot stand en waarom werd precies voor deze projecten gekozen?)
  • Kreeg de gemeente feed-back over waarom de projecten niet werden weerhouden?
  • Zal de gemeente toch doorzetten met de projecten en andere financieringskanalen zoeken?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen