Persbericht Groen
19 april 2016

Net Brussel is zowel een speler op de private als de publieke markt van de afvalophaling. Die dubbele houding is op zijn zachtst gezegd problematisch. Zeker nu Net Brussel veroordeeld is voor oneerlijke concurrentie, willen Groen en Ecolo dat de publieke en de private tak van Net Brussel van elkaar gescheiden moeten worden.

De onduidelijke structuur van het agentschap Net Brussel is al langer voer voor discussie. Onlangs kregen de groenen een njet op het request toen ze vroegen om de boekhouding van het agentschap te laten doorlichten door het Rekenhof. Reden? Bedrijfsgeheim, aldus Net Brussel. Tegelijk levert Net Brussel ook een openbare dienstverlening. Die dubbele houding is niet langer houdbaar.

“Dit is één veroordeling voor oneerlijke concurrentie. Maar wellicht zullen er nog volgen. Deze veroordeling bewijst dat de onduidelijke, weinig transparante structuur van Net Brussel anders moet”, zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen.

“Net nu de circulaire economie over ieders lippen gaat, afval een grondstof wordt en de sector een belangrijke economische rol zal spelen, moet Net Brussel zich moderniseren om transparantie, goed bestuur en efficiëntie te verzekeren”, besluit Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement