Persbericht – 14 juni 2016

In 2014 startte de gemeente Jette met een vernieuwend project: de installatie van zonnepanelen betaald door een derde investeerder. Op dat moment was Jette één van de eerste gemeenten die zich in dit avontuur durfde storten. Een jaar later verheugt schepen bevoegd voor Energie, Bernard Van Nuffel (ECOLO-GROEN) zich over het resultaat: “Alles verloopt zoals voorzien. In een jaar tijd hebben we, na aftrek van de betaling van de gemeente aan de derde investeerder, netto 4.000 euro bespaard op onze elektriciteitsrekening. We hebben 137.000 KWH hernieuwbare elektriciteit geproduceerd, goed voor het verbruik van 40 gezinnen. Onze uitstoot van CO2 is verminderd met 40 ton. En dat alles zonder ook maar één euro te investeren.”

In de loop van 2014 besliste de gemeente 568 zonnepanelen te plaatsen op het dak van 5 gemeentegebouwen (het administratief centrum in de Theodoorstraat, het technisch centrum, het kinderdagverblijf Reine Fabiola, de scholen Brel/Vandenborne en Vanhelmont). De plaatsing en het onderhoud gebeuren met een formule van derde investeerder. Het bedrijf Blue Tree zorgde voor de installatie en exploiteert het systeem gedurende 10 jaar. Haar financiën haalt ze uit de verkoop van groenestroomcertificaten die niet door de gemeente worden gebruikt. De gemeente verbruikt 137.000 KwH minder elektriciteit, stoot 40 ton minder CO2 uit en bespaart netto 4.000 euro. Dit positieve bilan zou nog kunnen verbeterd worden indien we voor onze gemeentewagens over zouden schakelen op elektrische voertuigen (die we gratis zouden kunnen opladen).

Dit positieve resultaat is ook goed nieuws voor de Jettenaren en alle burgers die geïnvesteerd hebben in het project via de coöperatieve Energieris. De coöperatieve heeft vorig jaar een dividend kunnen uitkeren van 3%.

In de zomer van 2016 zal een nieuwe centrale met zonnepanelen geïnstalleerd worden op het dak van de school Clarté. In 2017 zijn twee grote centrales gepland op de daken van de school Arbre Ballon en het omnisportcomplex.

Contact:
Bernard Van Nuffel
Schepen van Energie
Gemeente Jette
0486/36.21.79