Persbericht Groen – ECOLO
28 april 2016

In antwoord op de interpellatie van Annemie Maes, Ecolo – Groen gemeenteraadslid in Jette, over het mobiele containerpark dat in maart ll.  in Jette voor het eerst georganiseerd werd antwoordde de bevoegde schepen dat dit een enorm succes was.

Op 4 dagen tijd is er bijna 30 ton afval ingezameld waaronder 2,4 ton klein gevaarlijk afval, 5,35 ton electro-materiaal en ongeveer 22 ton grof huisvuil. De 4 locaties waren uitgekozen op basis van plaatsen die eerder te maken hadden met sluikstortproblemen.

Het mobiel containerpark stond gedurende 4 opeenvolgende dagen van 9u tot 18u telkens op een andere plaats in Jette . Het zijn containers van Net Brussel waar de bewoners terecht kunnen om hun grofvuil, elektrische machines en KGA (Klein Gevaarlijk Afval) gratis te deponeren.

Exact een jaar geleden heb ik gevraagd of Jette  geen mobiel containerpark zou organiseren gezien de enorme vraag van de burgers om hun grof en ander vuil op een meer eenvoudige manier weg te krijgen. Het is bovendien een gedeeltelijk antwoord op de sluikstortproblemen en het ontbreken van een permanent containerpark in NW Brussel. Ik was dus zeer blij om te horen dat het college mijn suggestie ter harte heeft genomen .” aldus Maes

Er zijn geen problemen opgetreden bij de inzameling. Integendeel. Er waren enkel positieve reacties van de burgers en de samenwerking met Net Brussel verliep constructief. Deze positieve evaluatie heeft het college doen besluiten om opnieuw een mobiel containerpark in september 2016 te organiseren .Ook in 2017 zal dit mobiel containerpark 2X georganiseerd worden telkens in andere  wijken van Jette.

Contact:
Annemie Maes
Gemeenteraadslid Groen – ECOLO
Gemeenteraad Jette