Persbericht – 12 april 2016

Dinsdag 12 april werd in de commissie leefmilieu van het Brussels parlement een motie van Groen en Ecolo besproken die een belangenconflict inriep tegen de beslissing van de federale regering om de kerncentrales langer open te houden. Deze beslissing dwarsboomt volgens hen immers het Brusselse energiebeleid.

Door de eenzijdige beslissing van de federale overheid om de kerncentrales langer open te houden, komen de nieuwe investeringen in hernieuwbare energie in Brussel zwaar onder druk te staan,” aldus Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Door de overproductie van nucleaire energie wordt hernieuwbaar minder aantrekkelijk. Op de klimaattop spraken we af de klimaatopwarming onder 1,5°C te willen houden, maar nauwelijks enkele maanden later saboteert de federale regering de alternatieven.”

Eerder kwamen er al waarschuwingen dat de levensduurverlenging van de kerncentrales betekent dat we bij momenten windmolens zullen moeten stilleggen, omdat we anders te veel stroom produceren. Ook de CREG zei al dat nucleaire stroom niet noodzakelijk is voor de bevoorradingszekerheid. De producenten van groene energie voelen zich dan weer benadeeld omdat de federale overheid hiermee volledig de kaart van Electrabel trekt.

Evelyne Huytebroeck, Brussels parlementslid voor Ecolo, benadrukt dat de beslissing ook de veiligheid van Brusselse burgers in het gedrang brengt. “Na de kernramp in Fukushima werd er een gevaarlijke verhoging van radio-activiteit vastgesteld tot 60km verder. In geval van een ongeluk in de centrale van Doel, loopt Brussel dus ook gevaar. En dan hebben we het nog niet eens over een worst-case scenario.”

Hoewel enkel MR in de commissie aangaf het inhoudelijk niet eens te zijn met de argumentatie van de groenen, werd de motie toch verworpen in de commissie. Meerderheidspartijen Défi, CDH en PS gaven aan dat ze zich ook verzetten tegen de beslissing van de federale regering, maar vinden dat de kwestie geen belangenconflict waard is, tot ongenoegen van de groene partijen.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement