Persbericht Groen – ECOLO

Op de gemeenteraad van de Stad Brussel van maandag 11 januari vraagt burgemeester Mayeur aan de gemeenteraad om 821.500 euro illegale advocatenkosten te regulariseren. Het gaat om kosten voor de juridische begeleiding van de Stad Brussel omtrent de erfpachtovereenkomst van Parking C in het kader van het Eurostadion.

De Ecolo-Groen fractie bracht op 7 december aan het licht dat het College de wetgeving omtrent overheidsopdrachten niet heeft nageleefd. Er werd voor het juridisch advies op geen enkel moment een marktbevraging georganiseerd. In 2016 zullen de kosten voor de juridische begeleiding door het kantoor Lydian oplopen tot 1,3 miljoen euro. Los van de illegaliteit van deze kosten een hallucinant hoog bedrag.

Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen stelt vast dat: “bij de aanstelling van het advocatenkantoor heeft het College de wet op de overheidsopdrachten niet gerespecteerd. Dat betekent dat het College op een illegale manier van 1,3 miljoen euro toekent aan een advocatenkantoor voor juridisch advies.“

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen: “De Ecolo-Groen fractie heeft de voogdij op de hoogte gebracht van deze illegale handelingen. Wij vragen dat het college dit punt van de agenda van de gemeenteraad haalt. Het kan niet dat het College haar fouten laat regulariseren door de gemeenteraad. Indien zij dit niet doet, dan tekenen wij officieel beroep aan tegen deze illegale beslissing.“ De gewestelijke voogdij heeft 40 dagen de tijd om de beslissing al dan niet goed te keuren.

Het stadion werd verkocht als een gratis project. De Ecolo-Groen fractie heeft van bij het beging gewezen op de financiële risico’s. “We weten nog steeds niet hoeveel het uiteindelijke prijskaartje zal zijn voor de Brusselse belastingbetaler en terwijl beheert het College dit dossier op een illegale wijze. Een illegale uitgave kan je niet zomaar als een fait divers van tafel vegen. Dit is onaanvaardbaar naar de Brusselse belastingbetaler toe. Hier is een grove fout gebeurd en de Ecolo-Groren fractie vraagt een duidelijk signaal van het College”, besluiten Marie Nagy en Bart Dhondt.

Contact:

Bart Dhondt
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Gemeenteraad Stad Brussel

Marie Nagy
Fractieleider Ecolo-Groen
Gemeenteraad Stad Brussel