Interpellatie gemeenteraad 13 mei 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Maria-Theresiastraat 98-102: Hotel Boerenbedrog? – Rue Marie-Therese 98-102: Hotel Attrappe-nigaud?

Op Pasen werd het levenloze lichaam van een man gevonden in de kelder van de Maria-Theresiastraat 100. De man , een voormalige gemeenteambtenaar, woonde al geruime tijd in het pand ernaast van dezelfde eigenaar en werd met geweld omgebracht. In de pers werden ook geruchten verspreid over drugshandel in het gebouw.

In 2011 bezocht ik met twee andere gemeenteraadsleden (de heren Clerckx en Balsat) reeds het voormalig ziekenhuis in de Maria-theresiastraat 98-102. Het pand, eigendom van de heer F.T. verkeert in erbarmelijke staat en herbergde tot de kelders toe in volledige illegaliteit (het pand is nog steeds officieel een ziekenhuis en geen woningen) tientallen inwoners die er een kamer huurden. Ook werden er brievenbussen verhuurd aan 200 euro per maand. In het rijksregister stonden 98 mensen ingeschreven op het adres waarvan zeker de helft fictief. De toenmalige burgemeester wist toentertijd te vertellen dat de gemeente een proces had aangespannen tegen de heer T. maar had geen verklaring voor het grote aantal fictieve inwoners.

Ik interpelleerde een tweede keer over het onderwerp in december 2012 toen ik ontdekte dat het pand te koop stond op de website immoweb voor 3 miljoen euro. De eigenaar had voordien bij de dienst stedenbouw een onvolledig verbouwingsdossier ingediend om het ziekenhuis om te vormen tot hotel. Het gemeentebestuur antwoorde toen slechts gedeeltelijk op mijn vragen dat er een gerechtelijk onderzoek gaande is tegen de heer F.T. opgestart door de stad Brussel voor huisjesmelkerij en dat er sinds mei 2012 geen nieuwe inschrijvingen op de Maria-theresiastraat 98-102 meer worden aanvaard door de dienst bevolking.

Eind april startte een openbaar onderzoek nadat de eigenaar een nieuw dossier had ingediend voor het bekomen van een bouwvergunning voor het verbouwen van het ziekenhuis in een hotel en appartementencomplex met 49 kamers en woningen. De aanvraag tot bouwvergunning moet wellicht worden gezien als een manier om het pand interessanter te maken voor een verkoop aan investeerders. Zo is er in het dossier geen informatie over de uitbating van het hotel en is er ook geen vraag voor een milieuvergunning wat toch vreemd is voor een hotel van deze omvang (airco, verluchting, keuken, wasserij, … zijn allen installaties die op zijn minst een milieueffectenrapport behoeven). Het dossier bevat ook de afbraak van een deel van het gebouw dat op de bewaarlijst van het Brussels gewest staat.

Mijn vragen:

  • Hecht de gemeente geloof aan de plannen van de eigenaar voor het omvormen van het gebouw in een hotel? Kan de gemeente leven met de afbraak van een gebouw dat op de bewaarlijst staat?
  • Zal de gemeente aandringen bij het Brussel parket om het pand in bewarend beslag te nemen (saisie conservatoire) om een verkoop door deze weinig scrupuleuse eigenaar te vermijden ? Ook zou de eigenaar op deze wijze niet elke maand meer slapend rijk worden door de huurinkomsten op te strijken. De eigenaar blijft immers elke maand huurinkomsten opstrijken terwijk zijn gebouw wettelijk geen bewoners mag tellen. Dezelfde redenering kan worden aangehouden indien de eigenaar het pand verkoopt.
  • Het gebouw is gelegen in de perimeter van het nieuwe wijkcontract As-Leuven. Kan het adres prioritair worden opgenomen in de lijst van toekomstige projecten van het wijkcontract? Behoort een onteigening tot de mogelijkheden?
  • Hoeveel inwoners zijn momenteel nog op het adres ingeschreven? Overweegt de gemeente het gebouw te ontruimen en de huidige bewoners te begeleiden naar een nieuwe woonst?
  • Hoe konden tot 98 personen worden ingeschreven in dit pand terwijl het als ziekenhuis geen inwoners mag tellen en terwijl meer dan de helft van de ingeschreven mensen nooit fysiek in het pand hebben gewoond maar er enkel een brievenbus huurden? Heeft de gemeente een onderzoek gevoerd en zo ja, wat zijn dan de conclusies?
  • Welke maatregelen gaat het college nemen om dit soort situaties (o.m. fictieve inschrijvingen) en huisjesmelkerij op grote schaal in de toekomst te vermijden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen