Bruxelles 2.fiets: Groene voorstellen om meer Brusselaars op de fiets te krijgen

Hoe de fiets je leven (en de stad) aangenamer kan maken

Mensen aanzetten om de fiets te gebruiken, zorgt tegelijkertijd ook voor een betere, gezondere en aangename stad: er is minder geluidsoverlast, de lucht is zuiverder, het wordt makkelijker om mensen te ontmoeten en met elkaar te praten, er is zelfs een positieve invloed op de lokale economie en werkgelegenheid. Wereldwijd zijn er al heel wat steden die deze boodschap begrepen hebben: Bristol, Kopenhagen en Nantes (niet toevallig drie steden die onlangs Europese Groene Hoofdstad waren) hebben de overgang naar stad op mensenmaat intussen gemaakt. En daarbij hebben ze alle drie veel meer plaats gegeven aan de fiets.

Brussel toont gelukkig de laatste 10 jaar meer en meer fietsambitie maar de langverwachte verschuiving van auto naar actief weggebruik verloopt helaas langzaam. Veel beleidsmakers zien de fiets nog altijd als een niche. Ze behandelen hem niet als een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Terwijl de regering gigantische bedragen investeert in nieuwe (vernieuwde) autowegen en tunnels, moeten de fietsers tevreden zijn met kleine budgetten en een beperkte plaats in de openbare ruimte. Bovendien moet de fiets die plaats meestal ook nog delen met voetgangers en/of openbaar vervoer. Koning auto blijft de weg monopoliseren en brengt door zijn onaangepaste snelheid de actieve weggebruikers voortdurend in gevaar. Dat is niet langer aanvaardbaar.

Rekening houden met de fiets en de fietsers zorgt echter niet alleen voor een andere mobiliteit maar zelfs voor een andere stad. Terwijl we in 2017 de 200ste verjaardag van de fiets vieren, is het hoog tijd dat Brussel alle voordelen van het fietsen herontdekt: de economische, ecologische en efficiëntiewinst die we ermee bereiken. Het is dan ook belangrijk om de fiets de plaats te geven die hem toekomt.

1. Welke plaats krijgt de fiets binnen de overheidsdiensten?

Het aandeel van de fiets in de dagelijkse verplaatsingen is vandaag 6% en neemt bovendien verder toe. Toch zijn de menselijke en financiële middelen die door de overheid aan onze tweewielers worden besteed, verre van in verhouding. Van de bijna 500 ambtenaren (483 in 2015 volgens een Ernst & Young-audit) bij Brussel Mobiliteit, zijn er maar een 15-tal die zich met het fietsbeleid bezighouden.

Dat wordt bovendien weerspiegeld in de beperkte middelen die de overheid aan fietsen besteed. In 2015 werd er net geen 12 miljoen euro aan fietsinfrastructuur uitgegeven (volgens een antwoord van de minister van mobiliteit op een schriftelijke vraag) op een budget “Openbare Werken” van 727 miljoen. Iets minder dan 2% dus.

Groen en Ecolo stellen voor:

  • van het personeelsbestand van de fiets-cel en het budget voor fietsinfrastructuur meteen te verdrievoudigen. Binnen de 5 jaar zouden deze menselijke en financiële middelen verhoogd moeten worden tot 20% van de mobiliteitsbegroting (het aandeel dat de fiets in de verplaatsingen zou moeten halen in 2018 volgens Iris 2, het Gewestelijke mobiliteitsplan);
  • het fietsbeleid en de -investeringen zichtbaar te maken binnen de begroting door er een apart label voor te voorzien. Nu gebruikt men middelen uit de algemene mobiliteitsbegroting waardoor je nooit zeker weet of ze wel voor fietspaden, enz… ingezet zullen worden.

2. Geef de fiets zijn plek in de openbare ruimte

Fietsen is op meer dan één manier een efficiënte keuze: het vraagt betrekkelijk weinig ruimte en beperkte investeringen in infrastructuur (zeker in vergelijking met de wagen) en toch laat het je toe je snel te verplaatsen. Op een vlak traject besteedt een fietser ook 3,5 keer minder energie per kilometer dan een voetganger. En waar langere trajecten vroeger enkel voor geoefende fietsers waren, kan door de komst van de elektrische fiets iedereen nu heel wat kilometers extra afleggen.

Om van Brussel een echte fietsstad te maken, moeten we twee prioriteiten stellen: het matigen van de autosnelheid en het voorzien van degelijke en veilige fietsinfrastructuur.

Onze Brusselse Regering heeft in haar regeerakkoord beloofd van 80 kilometer afgescheiden en veilige fietspaden aan te leggen. Helaas ziet het er naar uit dat alleen de 12 kilometer aan de Kleine Ring ook echt gerealiseerd zullen worden. Daarom willen wij dat alle grote invals- en verbindingswegen in Brussel van brede fietspaden worden voorzien: zo maken we een Fietssnelwegennet dat de rand van Brussel op een snelle manier verbindt met de gemeenten binnen het Gewest.

Op wegen waar er grotere werken nodig zijn om veilige fietsinfrastructuur te voorzien, willen we de snelheid van het verkeer drastisch verlagen. Heel wat buitenlandse voorbeelden tonen aan dat je zo het fietsgebruik snel aanmoedigt: Bremen, Hamburg, Ferrara, Bologna, Straatsburg, Utrecht en ook Gent deden het ons al voor.

Groen en Ecolo stellen voor:

  • In de hele stad de snelheid op alle lokale en wijkwegen tot 30 km/u te beperken. De wegen waar toch nog 50 km/u mag gereden worden, moeten van afgescheiden fietspaden en brede trottoirs voorzien zijn
  • Een netwerk van fietsostrades aan te leggen om Brussel snel binnen te rijden. Alle overstapparkings aan de rand van de stad moeten zo ook met het centrum verbonden zijn.
  • Te garanderen dat je je route via de fietsostrades 20% sneller kunt afleggen. Wanneer nodig moeten de rode lichten op de snelheid van de fiets afgestemd worden zodat je “een groene fietsgolf” krijgt zoals bv. al in Kopenhagen het geval is.

3. Haal de drempel naar beneden

Mensen op de fiets krijgen, gaat makkelijker als je ze ook nuttige ondersteuning kan aanbieden.

Groen en Ecolo stellen voor:

  • Een app te ontwikkelen waarmee je je ideale fietsroute kan uitstippelen (niet te stijl, zonder kasseien, met de zuiverste lucht, … )
  • Een aanbod van Lange duur fietsverhuur aan te bieden
  • Extra fietspunten te ontwikkelen op de Brusselse mobiliteitsknooppunten. Daar vind je technische ondersteuning en beveiligde parkings. Ook als je je elektrische fiets wil laten herstellen, zou je daar hulp moeten kunnen vinden.

Et voici les propositions pour mettre Bruxelles en Selle en français: https://regionale-bruxelles.ecolo.be/2017/09/13/velo-nos-propositions-pour-mettre-bruxelles-en-selle/