Interpellatie gemeenteraad 7 juli 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Maatregelen tegen illegale opdeling van woningen – Mesures contre la division illégale d’immeubles.

In de beleidsnota 2010 vernemen we dat de gemeente werk wil maken van de strijd tegen huisjesmelkers en de illegale opdeling van woningen. Dit is heugelijk nieuws.

  • Hoe zal deze strijd precies worden gevoerd? Op welke basis en door wie zullen controles worden uitgevoerd? Zal er gecontroleerd worden in prioritaire zones zoals de Noordwijk waar de opdeling van woningen in combinatie met de aanwezigheid van prostitutie bepaalde huiseigenaars heel veel geld oplevert?
  • Plant de gemeente net zoals in Schaarbeek een belasting in te voeren op de ‘gebouwen onderverdeeld in veelvoudige woningen niet conform aan de stedenbouwkundige wetgeving’ (FR. Règlement-taxe schaerbeekois sur les divisions illégales d’immeubles)?
  • Hoe zullen overtreders worden gesanctioneerd? Zal er naast het stedenbouwkundige luik ook aandacht zijn voor fiscale overtredingen? Vele huurovereenkomsten worden immers niet officieel geregistreerd. Parket, Gewest en fiscale inspectie dienen op de hoogte te worden gebracht van de huurinkomsten zodat er op alle vlakken adequaat kan worden opgetreden.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!