Volgende woensdag 28 September komen we samen om 19:30 u in Het Goudblommeke in Papier, Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel. We gaan aan de slag met de planning van het politieke Brusselse Jaar. Welke thema’s willen we ons op concentreren? Welke activiteiten willen we organiseren? Welke acties willen we ondernemen? Wat verdient meer protest uit de oppositie dan het nu krijgt? Daarnaast zullen we het ook kort hebben over de strategische planning naar de verkiezingen van 2018 toe.

Voor de agenda:

  • Volgende vergaderingen zullen doorgaan op 8 nov., 23 feb., 23 maart en 24 mei.
  • Op dinsdag 4 oktober geven we de feestelijke aftrap van het nieuwe politieke jaar én zetten we samen met Groen Sint-Gillis ons actietraject rond het Zuidstation verder.

Iedereen is van harte welkom!

Veel groeten en graag tot dan!

Kevin, Erik, Harm en Soetkin
Team Groen Stad Brussel