Open HPB 8 maart

Tijdens deze vergadering verkiezen we een lid voor het hoofdstedelijk Pollcomité (reeds 4 leden werden verkozen tijdens de vorige LV).

Om te kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering ben je minstens 3 maand lid van Groen en ben je aanwezig tijdens de discussieronde.

OPROEP Kandidaturen

  • Poll-comité

De verkiezingen van 2018 krijgen we stilaan in het vizier. Tijd dus om de eerste stappen te zetten: de oprichting van een hoofdstedelijk Pollcomité.

Wat is de rol van het hoofdstedelijk pollcomité voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

Lokale groepen die dit wensen kunnen beroep doen op het “Hoofdstedelijk pollcomité” voor advies bij hun poll (lijstvorming). Dit Pollcomité treedt ook op in het geval een lokale groep er niet toe komt om de zichtbare plaatsen in te vullen of als er geen lokale groep actief is.

Wat is de samenstelling van het pollcomité?

Het pollcomité telt 5 leden waarvan minstens 2 personen een ander geslacht hebben.

Wens je te kandideren? Laat dit dan ten laatste op maandag 6 maart weten aan stefan.colaes@groen.be .

PRAKTISCH
Waar? Groenhuis, Sergeant de Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
Wanneer? Woensdag 8 maart om 20u