Persbericht Groen

Op 1 januari 2018 zou het zo ver moeten zijn. Binnen minder dan een half jaar wordt de lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd in Brussel. Groen vreest echter dat de Brusselse regering die deadline niet zal halen. Bovendien worden vrachtwagen, bromfietsen en scooters – nochtans erg zware vervuilers – uitgesloten van de reglementering.  Onaanvaardbaar, vindt Groen.

In juli vorig jaar bereikte de Brusselse regering een akkoord over een permanente lage-emissiezone voor de hoofdstad. Het gaf zichzelf anderhalf jaar om het plan uit te werken.  Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen vreest echter dat deze deadline een illusie is en vraagt de regering dringend werk te maken van de zone. “Er is nog steeds erg veel onduidelijkheid over de LEZ in het Gewest.” “Zo is het nog steeds niet duidelijk welke omkaderende maatregelen de regering wil nemen”, aldus Maes.

Bovendien gaat de reglementering volgens Maes niet ver genoeg. Het doel van de lage-emissiezone is het beschermen van de Brusselaars tegen luchtvervuiling. Toch zal de zone in Brussel niet gelden voor vrachtwagens en bromfietsen. “ De transportsector is een van de grote vervuilers in Brussel, toch kiest de regering er bewust voor deze niet aan te pakken. In Antwerpen, waar sinds begin februari al een lage-emissiezone is, telt deze nochtans wel voor vrachtwagens. Het is tevens problematisch dat scooters en bromfietsen niet opgenomen zijn in de lage emissiezone, aangezien dit grote vervuilers zijn”, zegt Maes. Een recent Nederlands onderzoek[1] toonde aan dat maar liefst een kwart van alle luchtvervuiling op fietspaden door brommers en scooters wordt veroorzaakt. Een tweetakt brommer stoot zelfs meer fijn stof uit dan een vrachtwagen! [2].

De aarzelende, onduidelijke invoering van LEZ toont volgens Groen aan dat de Brusselse regering de luchtkwaliteit niet serieus neemt. “De Brusselaars verdienen een betere bescherming tegen luchtvervuiling. Het is onaanvaardbaar dat hierop wordt geblunderd”, aldus Maes.

[1] Onderzoek 2016 gemeentelijke gezondheidsdienst Nederland
[2] TNO onderzoek 2016 Brommers in de stedelijke leefomgeving

7 SEP 2017

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement