Persbericht Groen!

Maandagavond 19 december heeft de Etterbeekse gemeenteraad de begroting voor 2012 goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Ecolo-Groen! (meerderheid) verkreeg op vraag van fractievoorzitter Rik Jellema twee wijzigingen in de begroting.

Allereerst werd een bedrag van 50.000 euro dat elders geparkeerd stond opnieuw specifiek toegewezen aan het creëren van huisvesting boven winkelpanden, voornamelijk aan de Jachtwijk. De Burgemeester was het met de groenen eens dat dit project niet moet worden opgegeven na een eerste jaar zonder resultaten.

Een belangrijk deel van de begrotingsspeech van Jellema was gewijd aan de moeilijke situatie van wijkhuis Chambéry, ten gevolge van het wegvallen van de VGC-subsidie voor coördinatie. Alle fracties – meerderheid en minderheid – schaarden zich achter zijn oproep om Chambéry te steunen. Een amendement op de begroting werd evenwel niet aanvaard. Wel engageerde burgemeester Vincent De Wolf zich namens het schepencollege om het wijkhuis te blijven steunen met gemeentelijke subsidies, en om in 2012 een extra inspanning te doen.

Schepen van Vlaamse aangelegenheden, Frank Van Bockstael, zegde een bedrag van rond de 15.000 euro toe, waarmee het salaris van de coördinatrice, in afwachting van een nieuwe VGC-verordening tegen april, in het eerste kwartaal
van 2012 kan worden betaald.

Een mooi einde van het politieke jaar 2011 in grote harmonie.