Jette promoot actief het autodelen. In combinatie met andere maatregelen kan autodelen immers helpen om de mobiliteitsknoop te ontwarren. Deze week stijgt het aantal deelauto’s van Cambio van 8 naar 20. Ook autodelen onder particulieren krijgt een duwtje in de rug.

Op dit ogenblik telt Jette 8 deelauto’s van Cambio, verspreid over 4 stations. Daar komen er deze week  12 bij. Op die manier zorgen we ervoor dat de meeste Jettenaren een deelwagen op wandelafstand hebben. De nieuwe stations zijn OLV van Lourdes, Masoin, Pattijnplein en Amnesty Internationalplein. De meest gebruikte bestaande stations, Belgica en Astrid, krijgen elk 2 wagens extra.

Een deelauto kan tot 12 privéwagens vervangen, wat de parkeerdruk in een wijk enigszins kan verlichten. Ook financieel is het een interessante zaak, vooral voor wie de wagen weinig gebruikt. Maar iedereen die minder dan 10.000 km per jaar rijdt, kan zijn voordeel doen bij autodelen. Tot slot wint ook het milieu. Wanneer je geen vaste kosten hebt, maar betaalt per rit, denk je twee keer na alvorens in de wagen te stappen.

Een andere formule is autodelen onder particulieren. De gemeente Jette heeft een overeenkomst gesloten met Cozycar. De vereniging ondersteunt buren of vrienden die onder elkaar willen autodelen. Via een website kan je zien of er al een particulier autodeelproject in je buurt is. Of je kan aangeven dat je geïnteresseerd bent, al dan niet als autobezitter. In de maand november organiseert de gemeente Jette twee infomomenten met Cozycar over autodelen onder particulieren.

Schepen van mobiliteit, Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen): “Meer en meer Jettenaren raken ervan overtuigd dat de auto niet meer het transportmiddel is, maar één van de vele mogelijkheden, samen met openbaar vervoer, fiets of te voet. Een volgende stap is dan die van autobezit naar autogebruik. Waarom een eigen wagen hebben met alle vaste kosten die daarmee gepaard gaan als je ook een auto kan reserveren telkens wanneer je er één nodig hebt? In Jette willen we onze bewoners aanmoedigen zich deze vraag te stellen én bieden we hen een alternatief.”