Bike Award 2017 – beloning voor fietsbeleid van de gemeente Jette

Bij de opening van het fietssalon Bike Brussels, op vrijdag 15 september, ontving de gemeente Jette de Bike Award, een prijs voor de gemeente met het meest actieve fietsbeleid. Schepenen Nathalie De Swaef en Bernard Van Nuffel (ECOLO-GROEN), zijn bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Ruimte in de gemeente Jette: “Deze Bike Award is een mooie beloning voor alle betrokkenen bij het fietsbeleid van Jette. Het is een pluim op de hoed van onze gemeentediensten. En vanzelfsprekend motiveert deze beloning het ons om verder werk te maken van maatregelen die de gemeente nog fietsvriendelijker maken.”
alt text here
25 fietsboxen en 498 fietsbogen waar fietsers zich kunnen parkeren, de creatie van 5 fietsstraten, bijna alle gemeentelijke wegen met beperkt eenrichtingsverkeer, de plaatsing van verkeersborden die fietsers toelaten rechts af te slaan door het rood, de installatie van een aantal fietspompen en reparatiestations in de openbare ruimte, goed aangeduide gewestelijk en gemeentelijke fietsroutes… het zijn stuk voor stuk initiatieven die het fietsen in de gemeente Jette aangenamer en veiliger maken. “De aandacht voor duurzame vervoersmodi is verankerd in het Jetse beleid”, preciseren Bernard Van Nuffel en Nathalie De Swaef. “De gemeentewegen zijn reeds 10 jaar zone 30. Het aantal woonerven neemt toe en we hebben een goede samenwerking met het gewest voor een beter openbaar vervoer en het autovrij maken van het Spiegelplein.”

De gemeente Jette overlegt op regelmatige basis met de politie, de Jetse Fietsersbond en Gracq om samen het best mogelijke fietsbeleid uit te dokteren. Deze prijs is er dan ook eentje die de gemeente graag deelt met beide fietsverenigingen. Ook op het vlak van fietspromotie is Jette actief met de invoering van een premie van 150 euro bij de aankoop van een elektrische fiets, als door de uitwerking van een actief bedrijfsvervoerplan. De gemeente Jette werkt aan een coherent fietsbeleid op alle domeinen (infrastructuur, parkeren, promotie, sensibilisering, goed bestuur) en trekt daarbij lessen uit goede voorbeelden van andere gemeenten. Dit beleid werpt beetje bij beetje zijn vruchten af, zoals blijkt uit verschillende indicatoren :

  • Verhoging van het aantal fietsers met 20,6% op het telpunt van Pro Velo aan Belgica, tussen 2015 et 2016
  • Bezetting van 100 % in de fietsboxen
  • Meer dan 50 premies voor de aankoop van een elektrische fiets sinds mei 2017
  • Het aantal gemeenteambtenaren dat met de fiets naar het werk komt, is verhoogd van 4% in 2014 naar 14,1% in 2017