impassesPersbericht 22 juni – Jette verandert doodlopende straten in doorlopende straten

Jette maakt binnenkort ‘doodlopende straten’ herkenbaar als ‘doorlopende straten’ voor voetgangers en fietsers. Veel van deze wegen zijn toegankelijk voor fietsers en voetgangers, terwijl dit niet duidelijk is wanneer je de straat niet goed kent. Die aanduiding van een doorlopende straat gebeurt via een aangepast verkeersbord F45, waarbij boven de doodlopende T een voetganger of fietser staan.

Schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen): “Veel van deze wegen lopen enkel dood voor gemotoriseerd verkeer, terwijl fietsers en voetgangers wel door kunnen. Meer zelfs, voor hen is het vaak net de meest aangename of kortste route.”

De realisatie van de doorlopende straten is een gezamenlijk project van de fietsverenigingen en de gemeente die elkaar regelmatig ontmoeten in een fietscommissie. De fietsverenigingen, Gracq en Fietsersbond hebben de doodlopende straten gerepertorieerd.

Info : Nathalie De Swaef, Schepen van Mobiliteit : 0473/788.192