Het aantal fietsboxen in Jette verhoogt van 12 tot 20

Op dit ogenblik telt Jette 12 fietsboxen. Daar komt dezer dagen verandering in met de installatie van 8 nieuwe boxen, elk goed voor 5 fietsen. De gemeente was één van de pioniers voor het plaatsen van fietsboxen en gaat met deze uitbreiding verder op dit elan.

De locaties voor de fietsboxen zijn gekozen op basis van de vraag, oa na een oproep in Jette Info:

  • Hoek Vandenschriekstraat en Werriestraat
  • Hoek Broeckaertstraat en Volralstraat
  • Hoek De Smet De Nayer en Ontmijnerslaan
  • Hoek Odon Warlandstraat en Berréstraat
  • Amnesty Internationalplein
  • Hoek Baeckstraat en Universele Tentoonstellingslaan
  • Hoek Esseghemstraat en Loossensstraat
  • Hoek Morenvillestraat en Longtinstraat

De aankoop van deze fietsboxen gebeurde met gewestelijke subsidies, waarbij het gewest 80% van de aankoopprijs voor haar rekening neemt.

Schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen): “Met deze nieuwe fase bieden we de Jettenaren 40 beveiligde fietsenstallingen extra aan. Ook wie thuis geen plaats heeft voor een fiets, willen we immers stimuleren om de fiets te gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen. Samen met mijn collega schepen Bernard Van Nuffel, bevoegd voor Openbare Werken,  willen we bovendien de plaatsing van fietsboxen systematisch integreren in de werven voor de heraanleg van de openbare ruimte.”

Om het beheer van dit steeds groeiend aantal fietsboxen efficiënt te laten verlopen, sluit de gemeente Jette een overeenkomst af met het gewestelijk parkeeragentschap dat op haar beurt het beheer en onderhoud van de fietsboxen toevertrouwt aan vzw Cyclo.