De gemeente Jette heeft sinds december 2016 een schepen bevoegd voor dierenwelzijn. Ecolo-Groen gemeenteraadslid, Annemie Maes, die hierover een vraag had ingediend voor de gemeenteraad van december, is verheugd over de beslissing van het college. Door de zesde staatshervorming is dierenwelzijn een gewestbevoegdheid. Het gewest voorziet financiële steun aan gemeenten die zich inspannen op vlak van dierenwelzijn. In 2017 krijgen de Brusselse gemeenten de mogelijkheid om een label « diervriendelijke gemeente » te behalen als ze aan bepaalde criteria voldoen. De pas bevoegde schepen liet weten dat Jette een dossier voor het verkrijgen van het label zal opstellen. Ook de door Gaia gesignaleerde dierenmishandeling in het animalarium van het UZ VUB Jette kwam aan bod. De gemeente is ter plaatse geweest om de situatie te controleren. De procedures voor het verkrijgen van een milieu- en stedenbouwkundige vergunning voor het nieuwe animalarium worden gerespecteerd, aldus de bevoegde schepen. « Het thema dierenwelzijn komt regelmatig aan bod in de gemeenteraad: thema’s als zwerfkatten, duivenpopulatie, loslopende honden, kermisdieren, maar ook dierenmishandeling worden hierbij aangekaart. Het is dus een goede zaak dat de gemeente een specifiek dierenbeleid met 1 verantwoordelijke schepen organiseert en hiervoor financiële middelen voorziet» aldus Maes.