Op maandag 15 mei is het gemeentelijk reglement dat een premie van € 150 voor de aankoop van een nieuwe elektrische fiets toekent in werking getreden.  Met deze nieuwe maatregel, wenst de gemeente de modal shift van wagen naar fiets te versnellen, zeker wat het woon- werkverkeer betreft. 25.000 EUR is voorzien op de begroting voor 2017.

Onder elektrische fiets verstaan we: “een fiets voorzien van een elektrische hulpmotor met een vermogen van maximaal 0,25 kW waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen”. Speed pedelecs – die een snelheid van 40 km/uur kunnen bereiken –  vallen niet onder de definitie van het huidige reglement.

De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Een fysiek persoon zijn gedomicilieerd in de gemeente Jette ;
 • Meerderjarig zijn ;
 • Deel uitmaken van een gezin waarvan geen van de leden binnen een tijdsspanne van 3 jaar heeft genoten van deze premie.

De premie is ook beschikbaar voor het gemeentepersoneel, zelfs niet in Jette gedomicilieerd.

Met deze nieuwe maatregel, wenst de gemeente de modal shift van wagen naar fiets te versnellen, zeker wat het woon-werkverkeer betreft.

Een Franse studie (Ademe 2016) toont het effect aan van het invoeren van een premie voor elektrische fietsen :

 • De premie zet vrouwen aan tot fietsen (58% van de aanvragers in de studie)
 • De premie verbetert de mobiliteit van de 50 plussers (58% van de aanvragers in de studie)
 • De premie maakt het mogelijk een fiets van betere kwaliteit te kopen
 • 75% van de aankopers gebruiken hun fiets voor woon-werkverkeer, 88% om de boodschappen te doen
 • 49% van de aanvragers zijn voormalige autogebruikers
 • 15 toegekende premies zijn goed voor 1 auto minder in de publieke ruimte
 • 1 toegekende premie is goed voor 650 uitgespaarde kilometers met de wagen, 24 minuten dagelijkse oefening, en een besparing 200 kilo CO2
 • De gemiddelde afstand om met de fiets naar het werk te gaan, verhoogt van 3,4 kilometer tot 7,6 kilometer

Nathalie De Swaef, schepen bevoegd met Mobiliteit : “In afwezigheid van een federale maatregel die een belastingaftrek toekent voor de aankoop, is een premie zeker een meerwaarde. Wij hopen dat de premie een duwtje in de rug zal beteken voor de Jettenaren en dat ze tot een evenwichtiger  mobiliteit voor  mens en stad zal leiden”.

Wij raden de geïnteresseerden aan goed uit te zoeken welke elektrische fiets het best bij hen past. De website van Pro Velo geeft concrete tips.