Interpellatie gemeenteraad 19 december 2016 – Veerle Vandenabeele

Interpellatie van Veerle Vandenabeele, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Interpellatie voor het gebruik van kraantjeswater door de gemeente Sint-Joost-ten-Node.

Op de gemeenteraad krijgen we steeds water geserveerd. Ik heb deze geste altijd enorm geapprecieerd, tot ik enkele maanden geleden ineens zag hoeveel lege plastic flessen dat oplevert op het einde van de avond.  Bij deze een warme oproep om vanaf nu steeds kraantjeswater te serveren, op de gemeenteraad maar ook op alle gemeentelijke diensten.

Waarom?
Kraantjeswater is ten eerste veel goedkoper:  flessenwater is 150 tot 500 keer zo duur als kraantjeswater. Minder dan een derde van de som die wij met z’n allen betalen voor flessenwater zou volstaan om de helft van de wereldbevolking toegang te geven tot drinkbaar water (cijfers van de VN).

Kraantjeswater is ten tweede beter voor de gezondheid. Leidingwater wordt verplicht bij wet continu gecontroleerd op de aanwezigheid van 61 chemische stoffen en zware metalen – én op zijn biologische zuiverheid.  Uit een recente test van Test Aankoop bleek zelfs dat één op de vier merken van flessenwater niet geschikt is voor dagelijkse consumptie vanwege het te hoge fluor-, sulfaat- en/of natriumgehalte. Bovendien bestaat de kans dat flessenwater eens geopend te veel bacteriën bevat wanneer het te warm of te lang wordt bewaard. Geopende flessen zouden bewaard worden bij 4°C en mogen niet langer dan 24 uur bewaard worden.
Aan leidingwater wordt een minieme hoeveelheid chloor (maximaal 0.25 mg/l) toegevoegd om te beletten dat ziektekiemen door het water verspreid worden. Dit is heel weinig en niet schadelijk voor de gezondheid.

Kraantjeswater is ten derde beter voor het milieu. Het schoonmaken, transporteren en produceren van de flessen kost veel energie. Vooral de wegwerpflessen zijn een belasting voor het milieu. In 2004 werd wereldwijd 154 miljard liter water verpakt, doorgaans in petflessen. De productie van de flessen en het transport zorgen voor een gigantisch verbruik van energie en grondstoffen.  De productie van flessen voor drinkwater vergt jaarlijks 2,7 miljoen ton plastic.

De fabricage in 2004 van de plastieken flessen nodig voor de 26 miljard bronwater voor de Amerikanen, vergde meer dan 1,5 miljoen vaten olie, genoeg om er 100.000 auto’s een jaar mee rijdend te houden.

In een groot deel van de wereld worden de kunststofflessen na gebruik ook niet gerecycleerd en vormen ze een dramatisch groeiende afvalberg.

  • Ik vraag dan ook om vanaf nu steeds kraantjeswater te serveren, op de gemeenteraad maar ook op alle gemeentelijke diensten..

Veerle Vandenabeele
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen