Er is recent heel wat heisa ontstaan over de echtheid van de Russische modernistische kunstwerken uit de verzameling van Olga en Igor Toporovski. (met werken van onder andere zeer grote namen als Malevich, Kandinsky, Tatlin, El Lissitzky, Goncharova …) Het echtpaar Toporovski heeft nog niet zo lang gelden het kasteel en het domein aan Dieleghem gekocht om er hun collectie permanent te kunnen tentoonstellen. In afwachting van de renovatie van het kasteel (tegen 2020) lenen ze nu hun kunstwerken uit aan musea. Nadat verschillende internationale specialisten hun twijfels bij de echtheid van een aantal kunstwerken hebben geuit zijn de 26 kunstwerken die tentoongesteld waren in het Museum voor Schone Kunsten in Gent in januari weggehaald in afwachting van een grondige analyse over de echtheid van de werken. Deze analyse is door de Vlaamse minister van cultuur Sven Gatz gevraagd.

De kunstwerken waarvan de echtheid betwist wordt zijn langdurig uitgeleend door de Stichting Dieleghem. Deze kunststichting werd eind juni 2017 door het echtpaar Toporovski opgericht, waarin ze hun collectie van 500 stuks onderbrachten .De restauratie van de kasteelsite zou volledig gefinancierd worden door het echtpaar maar hopen nadien subsidies te kunnen ontvangen voor het museum. De gemeente Jette zou volgens de media ook deel uitmaken van de stichting.

Ik heb in dit verband de volgende vragen:

  1. Kan u meer uitleg geven over de rol van de gemeente bij de stichting Dieleghem? Welke steun heeft de gemeente al gegeven of heeft zich geëngageerd om in de toekomst te geven ?
  2. Wat zijn de eventuele gevolgen indien blijkt dat (een deel van) hun collectie toch vervalste werken zijn ?

Réponse de M. Hervé DOYEN, bourgmestre, à l’interpellation de Mme Annemie MAES concernant le nouveau musée modernistes russes à Jette.

Ma réponse sera courte puisque l’établissement du musée d’avant-garde russe à Jette est une affaire strictement privée où la commune ne joue absolument aucun rôle. Suite aux accusations, les propriétaires font à présent expertiser leurs œuvres à leurs propres frais par le moyen d’analyses physico-chimiques dans un laboratoire de renommée internationale en Allemagne. Je leur témoigne encore à ce jour ma pleine confiance. Quels que soient les résultats, je présume qu’ils prendront leurs responsabilités.