Persbericht Groen – ECOLO

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, plaatsen Groen en Ecolo de gelijkheid van vrouwen en mannen op de agenda van de 19 Brusselse gemeenten. 7 van de 19 Brusselse gemeenten (1) ondertekenden tot nu toe het Europees charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak. Dit charter zet Europese gemeenten aan om een actieplan rond gendergelijkheid uit te voeren. Groen en Ecolo willen dit elan nog versterken en zullen daarom naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, vragen dat alle gemeenten het Europees charter voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op lokaal vlak ondertekenen.

Daarnaast vragen Groen en Ecolo om, daar waar dit nog niet het geval is, in elke gemeente een adviesraad ‘Gelijkheid Vrouwen en Mannen’ op te richten. Deze raad moet nauw betrokken worden bij de opmaak van een gemeentelijk actieplan dat prioriteiten en acties vastlegt die nodig zijn om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verbeteren. Jaarlijks kan naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag verslag uitgebracht worden over de vorderingen en uitvoering van het actieplan.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen) zet op gewestniveau al sterk in op gender mainstreaming en de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in adviesorganen. Groen wil deze dynamiek doortrekken naar de Brusselse gemeenten. Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen en voelt dan ook makkelijker aan welke de prioriteiten zijn om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.

Malika Abbad, voorzitter Groen Brussels Gewest: “Het tekort aan kinderopvang en buurtscholen maakt het voor álle ouders, die buitenshuis werken of willen werken heel moeilijk. Omdat in onze maatschappij vooral vrouwen de zorg voor de kinderen op zich nemen, dwingt dit vooral hen om deeltijds te werken of zelfs helemaal te stoppen met buitenshuis werken. Hierdoor moet bijvoorbeeld een kwart van de vrouwen op latere leeftijd rondkomen met een pensioentje van minder dan 500 euro. Investeren in kinderopvang en buurtscholen komt dus niet alleen onze kinderen ten goede, maar verhoogt ook de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Campagnes die mannen aanmoedigen om voor hun kinderen te zorgen, bevorderen ook de gelijkheid.”

(1) Anderlecht, Brussel-stad, Etterbeek, Evere, Sint-Joost-Ten-Noode, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe