Op initiatief van Bruno De Lille (Groen!), Brussels staatssecretaris bevoegd voor Mobiliteit, vindt op dinsdag 21 juni voor de eerste maal in Brussel een internationaal “voetgangerssymposium” plaats: “Stappen, zo gaan we in de toekomst vooruit”. Internationale experts geven er hun visie op het voetgangersbeleid en debatteren samen met Brusselse stakeholders over een Brussels voetgangersplan. De Lille wil van het voetgangersbeleid een speerpunt maken in de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk.

“Het is heel belangrijk dat iedereen die betrokken is bij mobiliteit beseft hoe essentieel de voetganger is om de Brusselse situatie weer vlot te krijgen. We moeten van het voetgangersbeleid een echte prioriteit maken”, benadrukt De Lille. Hij wil via dit symposium een forum creëren om zowel inspiratie op te doen bij de internationale experts als bij de professionelen die elke dag aan de Brusselse mobiliteit werken.

Voor De Lille is het Brusselse voetgangersbeleid essentieel. De huidige mobiliteitsoplossingen zijn niet voldoende. Op dit moment telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks zo’n 30 doden en ongeveer 200 zwaargewonden. Bovendien veroorzaakt het wegverkeer gezondheidsproblemen en milieuproblemen: maar liefst 30 % van de Brusselse inwoners is blootgesteld aan lawaainiveaus die ongezond zijn. Jaarlijks overlijden 1300 inwoners van Brussel vroegtijdig door blootstelling aan fijn stof. In verband met het fijn stof heeft de Europese Commissie trouwens een juridische procedure opgestart tegen België omdat het aantal overschrijdingen van de gezondheidsnormen nu eenmaal te hoog ligt.

Daarnaast werd Brussel vorige week nog uitgeroepen tot filehoofdstad van Europa. “Men kan de methodologie van dit onderzoek in vraag stellen, maar ik deel alvast de indruk dat we op dit ogenblik te veel tijd en energie verspillen in het dagelijkse verkeer”, aldus De Lille. Om deze problemen op te lossen zal meer moeten ingezet worden op de alternatieven: openbaar vervoer, de fiets en het stappen. Dit maakt ook deel uit van de doelstelling om de verkeersdruk met 20% te verminderen tegen 2018, zoals vooropgesteld in het Brusselse mobiliteitsplan IRIS2.

Het stappen biedt tal van voordelen: stappen is de meest democratische en efficiënte modus, stappen is quasi kosteloos en de impact op vlak van lawaai en milieu is zo goed als onbestaande. Er is zelfs sprake van een positieve impact: voetgangers stimuleren de lokale economie, zorgen voor sociale controle en bij uitbreiding dus meer veiligheid. Het is ten slotte ook simpelweg goed voor de gezondheid.

In het najaar van 2011 wordt het Brusselse voetgangersplan voorgesteld. Aangezien het de eerste keer is dat het Brussels Gewest een voetgangersplan opmaakt, wordt veel aandacht besteed aan participatie. Tijdens eerdere stadswandelingen konden inwoners hun beleving van hun wijk als dagelijkse voetganger weergeven. In dit colloquium krijgen specialisten en geïnteresseerden van alle niveaus en organisaties die betrokken zijn bij de Brusselse mobiliteit de gelegenheid om inspiratie op te doen en hun mening te geven. In het najaar van 2011 wordt een openbaar onderzoek rond het voetgangersplan georganiseerd.