Persbericht Groen!

De bouw van de nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool is door een bureaucratisch kluwen op de valreep uitgesteld. De aangekondigde Nederlandstalige gemeentelijke basisschool Schaarbeek waarvan de opening voorzien was in september 2011 komt er dit jaar dus niet. Dat betekent dat ouders hun kinderen er niet kunnen inschrijven voor het schooljaar 2011-2012. Schepen voor Nederlandse Cultuur Luc Denys betreurt dit, want in Schaarbeek is er een ernstig tekort aan Nederlandstalig onderwijs.

De bouwwerken hadden ten laatste in april dit jaar moeten starten, wilde de school kunnen openen in september 2011. Het zag er ook lang naar uit dat dit alsnog zou lukken. Maar door de zware administratieve procedures, die bovendien op sommige momenten erg lang aansleepten, heeft de gemeente vier maanden vertraging opgelopen.

Het lastenboek en het budget werden in oktober 2010 door de gemeenteraad goedgekeurd. Nadien bleek dat het lastenboek onvolledig was en het studiebureau nog een hele reeks veranderingen zou aanbrengen. Wat maanden geduurd heeft. Nu blijkt dat de aanpassingen zo ingrijpend waren, dat het lastenboek opnieuw door de gemeenteraad moet goedgekeurd worden. Dat is gepland op 23 februari. Door dit kluwen lopen de bouwwerken minstens 4 maanden vertraging op. Als alles meezit kunnen de bouwwerken ten vroegste eind augustus beginnen. Daarmee mist de school de start van het schooljaar 2011-2012, wat neerkomt op een opening met één schooljaar vertraging.

Luc Denys, schepen voor Nederlandse Cultuur en initiatiefnemer voor de school, betreurt het vele bureaucratische kluwen. “Doordat niet één kabinet, maar wel meerdere kabinetten en administratieve diensten bevoegd zijn in dit dossier, hebben we in verschillende fasen tijd verloren, terwijl alles sneller had kunnen gaan.”

Daarom ijvert schepen Denys ervoor de bevoegdheid Nederlandstalig onderwijs naar zijn kabinet over te hevelen: “Hierdoor zou de eindverantwoordelijkheid voor dit dossier op één kabinet terecht komen en zouden we dergelijke scenario’s in de toekomst kunnen beperken. Onder andere omdat ik dan rechtstreeks overleg kan plegen met alle betrokken partijen en zelf proactief initiatieven kan nemen als zaken dreigen op de lange baan geschoven te worden. Ook dingen zoals goedgekeurde lastenboeken die achteraf onvolledig blijken te zijn, zou ik kunnen voorkomen.”

Dupe in dit verhaal zijn helaas ouders en hun kinderen. In Schaarbeek heerst er een ernstig tekort aan Nederlandstalig onderwijs: van de ongeveer 2700 Schaarbeekse kinderen die Nederlandstalig kleuter- of lager onderwijs volgen, gaat meer dan de helft daarvoor naar een andere gemeente. Uit plaatsgebrek. Alle bestaande Nederlandstalige Schaarbeekse scholen moeten jaarlijks heel wat kinderen bij de inschrijvingen weigeren. En deze tendens is stijgend. Volgens de prognoses over de bevolkingsgroei zal Schaarbeek namelijk in 2020 liefst 3500 kinderen (jonger dan 12 jaar) meer tellen dan vandaag. Wetende dat gemiddeld 23% kinderen in Brussel Nederlandstalig onderwijs volgt, moet ook het Nederlandstalig schoolaanbod in Schaarbeek op deze groei voorzien zijn. Daarom werd op initiatief van Luc Denys de inrichting van een Nederlandstalige gemeenteschool in de huidige beleidsverklaring opgenomen.

Ouders die interesse getoond hebben voor de nieuwe gemeenteschool brengt schepen Denys persoonlijk op de hoogte.