Interpellatie gemeenteraad 26 mei 2015 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Impact van de vermindering van de middelen grootstedenfonds voor Sint-Joost? – Impact sur Saint-Josse de la diminution des budgets de la politique des grandes villes?

Door besparingen bij het Grootstedenfonds moeten zeven Brusselse gemeenten inleveren op middelen voor veiligheid en preventie. Het verlies komt op bijna 4 miljoen euro. Het gaat om de gemeenten Sint-Gillis, Molenbeek, Anderlecht, Vorst, Sint-Joost, Schaarbeek en Brussel-Stad. Die krijgen al jarenlang geld van het Grootstedenfonds omdat ze een lager gemiddeld inkomen hebben. Het geld gaat naar stadswachten en preventie, maar ook naar opleidingen.

Het fonds is sinds de zesde staatshervorming overgeheveld naar de deelstaten, maar slechts 68 procent van de middelen kwam mee. Daardoor verliezen de zeven Brusselse gemeenten die recht hadden op de middelen uit dat fonds samen 3,8 miljoen euro. Voor dit jaar garandeert Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) de verderzetting van alle projecten. In 2016 wordt er een inventaris van alle projecten opgemaakt. De meest essentiële zullen dan behouden blijven. Het staat wel al vast dat niet alle projecten behouden blijven.

Sint-Joost krijgt momenteel jaarlijks bijna 600.000 euro van het grootstedenfonds. 100.000 euro wordt gebruikt voor een project budgetbegeleiding georganiseerd door Maison de la Familie/Familietehuis, 441.289 dient voor de verloning van 10 parkwachters en 50.000 euro gaat naar coordinatie.

Indien het toekomstige budget effectief maar 68% van het huidige budget zal bedragen zou Sint-Joost nog recht hebben op 400.000 euro. Te weinig voor zelfs maar het behoud van het huidige aantal parkwachters.

Mijn vragen :

  • Op hoeveel geld van het overgehevelde grootstedenfonds zal Sint-Joost nog recht hebben vanaf 2016 ?
  • Heeft de gemeente keuzes gemaakt over welke projecten worden behouden en onder welke vorm ?
  • Zullen er mensen afgedankt worden ?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen