Interpellatie gemeenteraad 25 januari 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Illegaal kruispunt – carrefour illégal

Over de heraanleg van het kruispunt van de Groenstraat en Kruidtuinstraat vloeide al veel inkt. De Ecolo-Groen fractie stelde in de gemeenteraad van 29 juni 2011 reeds de problematische en gevaarlijke werf aan de kaak. Op de gemeenteraad van 28 september 2011 moest worden vastgesteld dat bepaalde gebruikte materialen niet robuust waren en verkeerd werden geplaatst. Ik stelde toen expliciet de vraag of er fouten waren gebeurd door aannemer en/of architect en of de werken volgens de stedenbouwkundige regels en procedures waren verlopen. U stelde toen ook dat in samenspraak met het gewest er geen openbaar onderzoek noodzakelijk was geweest. U antwoordde me dat u eventuele fouten zou onderzoeken en dat alles volgens de regels was verlopen.

Er moet echter worden vastgesteld dat naar aanleiding van het antwoord op een parlementaire vraag aan de staatssecretaris bevoegd voor stedenbouw, Emir Kir, dat de werken niet in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige regels en dat er bovendien wel degelijk een openbaar onderzoek noodzakelijk was. De werken die zijn uitgevoerd zijn met andere woorden illegaal en moeten worden geregulariseerd en een openbaar onderzoek moet plaatsvinden.

Mijn vragen :

  • Wanneer zal het openbaar onderzoek om de werken te regulariseren plaatsvinden?
  • Hoeveel hebben de werken in totaal gekost en heeft de oplevering reeds plaatsgevonden? Zijn architect en aannemer reeds betaald voor hun arbeid ?
  • Heeft de gemeente gebreken vastgesteld en eventueel een procedure van ingebrekestelling opgestart tegen aannemer of architect? Heeft de gemeente de gewestelijke middelen voor dit project van het wijkcontract ‘Méridien de Bruxelles’ reeds ontvangen?
  • Kan u me vertellen welke aspecten van het kruispunt in overtreding zijn met de wetgeving en moeten worden aangepast ? Op welke kostprijs schat u deze aanpassingen en wie zal deze betalen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen