NO2 Pollution! – Schaarbeekse groenen stellen resultaten meting luchtkwaliteit voor.

Op 4 van de 25 NO2-meetpunten in de gemeente stelden de Schaarbeekse groenen een overschrijding van de Europese maximumnorm vast. Op nog eens 7 punten komen de waarden in de buurt van die norm. “Erg verontrustend, vooral als je weet dat de resultaten wellicht een aanzienlijke onderschatting zijn van de werkelijke jaarlijkse blootstelling,” klinkt het. De maand mei scoort immers steevast beter op het vlak van luchtkwaliteit dan het jaargemiddelde.

Stikstofdioxide (NO2) is een verontreinigende stof die sterk gerelateerd is aan verkeer. Het is dus geen verrassing dat alle 4 overschrijdingen werden vastgesteld aan drukke verkeersknooppunten. Twee derden van de NO2-concentraties in Brussel zijn afkomstig van dieselwagens. Verwarming van gebouwen is de tweede hoofdoorzaak. Anthony Baert: “De permanente blootstelling aan vervuilde lucht veroorzaakt ernstige ezondheidsproblemen. Laat dit een wake-up call zijn. Brusselaars hebben recht op gezonde lucht.”

Ambitieuze totaalaanpak

De groenen pleiten voor een ambitieuze totaalaanpak: een Brussels luchtkwaliteitsplan met duidelijk meetbare en controleerbare doelen én de nodige budgetten. Op vlak van verkeer willen ze werk maken van een modal shift. Het
wagenverkeer wordt ontmoedigd, terwijl de fiets een forse stimulans verdient. Daarnaast spreken de groenen over een zonale heffing en een slimme kilometerheffing in de hoofdstad en een snellere invoering van een lage-emissiezone.
Verder dient het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens in sneltempo te worden afgebouwd, in plaats van mechanismen uit te werken om het te vervangen door cash geld.

Op vlak van gebouwen moet het renovatiebeleid van woningen veel ambitieuzer te worden, zodat woningen minder uitstoten, en moeten vervuilende verwarmingsketels stapsgewijs verdwijnen.

Zelf heeft de gemeente Schaarbeek al jaren geleden het voortouw genomen door haar wagenpark en haar gebouwen sterk te vergroenen. Om de autodruk te doen dalen beschikt de gemeente onder meer over een ambitieus mobiliteitsplan en over
een ruimtelijk ordeningsplan voor elke schoolomgeving. Schaarbeek heeft de voorbije twee jaar ook aan 500 leerlingen fietslessen gegeven. De groenen vinden echter dat de gemeente nog een tand mag bijsteken met het parkeerbeleid. “Het is absurd dat een plaats in een fietsbox dubbel zo duur is als een bewonerskaart”, aldus Dirk Adams.

Ten slotte hebben burgers recht op meer informatie over luchtvervuiling. Naast het plaatsen van extra officiële meetstations, ook in Schaarbeek, willen de groenen dat het Brussels Gewest werk maakt van citizen science. Wannus Vander Bauwhede:
“Participatieve meetprojecten zijn belangrijk om de luchtvervuiling nog scherper in kaart te brengen, maar evenzeer om burgers te sensibiliseren.”

Ontdek hier het volledige dossier met de resultaten. U kunt alles terugvinden op de Facebookpagina www.facebook.com/NO2Pollution.

Bekijk hier de reportage op Bruzz: