Interpellatie gemeenteraad 26 mei 2016 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

Het uitblijven van het arbeidsreglement.

In mei 2013, interpelleerde ik voor de eerste keer betreffende het nieuw arbeidsreglement, toen werd me gezegd dat het in opmaak was en in een laatste fase. Tijdens de gemeenteraad van juni 2014 en oktober 2015 herhaalde ik mijn vraag, en iedere keer zat er schot in de zaak. In oktober 2015 werd me zelfs gezegd dat het nog een kwestie was van enkele minieme aanpassingen en dat het nieuw arbeidsreglement zou voorgelegd worden op de gemeenteraad van december zodat het in voege zou kunnen gaan in januari.

Helaas, 3 jaar na mijn eerste tussenkomst, is er nog steeds geen nieuw arbeidsreglement voorgesteld.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Hoeveel vergaderingen van de werkgroep vonden plaats sinds oktober 2015?
  2. Wat is het knelpunt, of zijn de knelpunten waardoor dit arbeidsreglement niet gefinaliseerd wordt?
  3. Tegen wanneer denkt u het nieuw arbeidsreglement te kunnen voorleggen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Uitblijven arbeidsreglement