Interpellatie gemeenteraad 28 mei 2015 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

Het stimuleren van het fietsgebruik voor de woon-werk verplaatsingen.

Reeds meerdere malen hadden we het in de gemeenteraad over de mobiliteitsproblemen en de mogelijke alternatieven. Dinsdag 19 mei was er nog een informatieavond over de alternatieven voor onze verplaatsingen en het bezit van een wagen.

Als bestuur de inwoners informeren en sensibiliseren is zeker een goede zaak. Maar als bestuur het goede voorbeeld tonen, is zeker even belangrijk en noodzakelijk.

Ik denk echter dat het gemeentebestuur een kans heeft laten liggen door niet deel te nemen aan de Bike Experience.

De Bike Experience startte dit jaar op 27 april. Gedurende 2 weken nemen automobilisten de fiets in plaats van de wagen voor het woon-werk-verplaatsing.

Er worden duo’s gevormd, iedere nieuwe fietser wordt gedurende enkele dagen (gratis) gecoacht door een ervaren fietser. Om de veiligheid van dit alles te garanderen, kregen de ‘bikers’ en de coaches een opleiding om verkeersregels op te frissen en te leren coachen.

Sinds het begin van Bike Experience (2009) merken we dat 80% van de ‘bikers’ op zeer regelmatige basis blijven fietsen na deze actie.

Dit jaar zijn er 49 organisaties die deelnamen aan de Bike Experience en tot mijn grote teleurstelling zag ik onze gemeente daar niet tussen staan.

Nochtans heeft het gemeentebestuur als werkgever niets te verliezen indien haar werknemers met de fiets naar het werk komen, in tegendeel. Deze actie past ook perfect in het kader van een bedrijfsvervoerplan en de gemeente kan ook zo het goede voorbeeld tonen aan haar inwoners en andere bedrijven.

Fietsen heeft niets dan voordelen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Een studie over het gezondheidseffect van woon-werk fietsen van Dr. Ingrid Hendriksen, toonde aan dat de conditie met 13% verbetert.

Fietsen naar het werk doet de kans afnemen op hart- en vaatziekten, depressies, botontkalking, ouderdomsdiabetes, lage rugklachten, hoge bloeddruk, overgewicht en beroertes. Voldoende beweging verhoogt het geestelijk welzijn en de concentratie. De afweer tegen ziektes neem toe, net als het uithoudingsvermogen en de spierkracht.

Het gebruik van de fiets zorgt niet enkel voor gezondere werknemers, het heeft ook nog andere voordelen: fietsers komen minder vaak te laat op het werk (ze staan immers nooit in de file), en het probleem van parkeerplaatsen lost zichzelf op. Het stimuleren van het fietsgebruik bij de werknemers heeft eveneens een positieve invloed op het imago van het gemeentebestuur: het staat voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Tegenwoordig merk je trouwens dat de fiets ook meer en meer in de reclamewereld opduikt: fiets staat voor vrijheid, snelheid en onafhankelijkheid.

Ik weet dat het autogebruik hard ingeburgerd is bij het merendeel van de mensen, en dat zal niet anders zijn bij de ambtenaren van onze gemeente, maar soms is het voldoende dat mensen een duwtje in de rug krijgen om die gewoonten te doorbreken.

Bike Experience is daarbij een ideale tool. Als de werknemers daar bovenop ook nog worden ingelicht over de gezondheidsvoordelen en de fietsvergoeding die wordt toegekend, denk ik dat er al een aantal werknemers het zullen overwegen om de overstap naar de fiets te maken. Vooral als men weet dat 65% van de verplaatsingen in Brussel betrekking hebben op afstanden van minder dan 5km en 28% op afstanden van nog geen kilometer. Daarbij wordt de auto al voor 50% gebruikt voor afstanden van meer dan 3km die perfect fietsbaar zijn (bron Beldam 2010).

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Waarom nam de gemeente niet deel aan de Bike Experience?
  2. Overweegt de gemeente om hieraan deel te nemen volgend jaar?
  3. Hoeveel werknemers wonen op een afstand tussen 5 en 10 km van de gemeente en komen met de wagen naar het werk?
  4. Hoeveel werknemers wonen op een afstand van minder dan 5 km van de gemeente en komen met de wagen naar het werk?
  5. Welke kilometervergoeding wordt uitbetaald voor verplaatsing per fiets?
  6. Welke verplaatsingsvergoeding wordt uitbetaald voor verplaatsing woon-werk per auto?
  7. In welke mate stimuleert u werknemers om de fiets te gebruiken voor hun verplaatsingen in het kader van het werk?
  8. Welke infrastructuur is er voorzien voor de fietsers die werken bij de gemeente?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Bike Experience