Persbericht Groen

Groen aanvaardt niet dat de GGC zijn nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden ontloopt. “Dit GGC-college slaagt er niet in om een gemeenschappelijke visie te vinden en verwijst dan maar door naar de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen. Deze regering besteedt zijn beleid uit“, zegt Arnaud Verstraete, fractieleider Groen in Raad van GGC.

Het GGC-college beperkt zich tot het doorverwijzen naar andere gemeenschappen en laat zo enorme kansen liggen om Brusselse uitdagingen met een aangepast beleid aan te pakken. Nochtans beschikt dit college nu over krachtige hefbomen om de fundamentele uitdagingen voor Brussel aan te pakken. Op vlak van kinderopvang of inburgering, bijvoorbeeld.

Elk jaar zijn er duizenden Brusselse kinderen die geen toegang hebben tot kinderopvang. De GGC heeft alle bevoegdheden om zelf voor tweetalige kinderopvang te zorgen, maar beperkt zich tot een verplichting voor crèches om aan te sluiten bij de Franstalige of de Vlaamse Gemeenschap. “Dit College ziet een enorm tekort aan plaatsen in kinderopvang, maar het kijkt weg in de richting van andere overheden. Dat is schuldig verzuim. Moeten we hier ook wachten tot verontwaardigde ouders naar de rechter stappen?”, zegt Arnaud Verstraete.

Eén op drie Brusselse kinderen groeit op in armoede. Dat is een hallucinant cijfer voor de Europese hoofdstad. Het GGC college kan beslissen om die kinderen een sociale toeslag te geven op de kinderbijslag om ze zo te helpen uit de armoede te ontsnappen. Het college heeft echter aangekondigd dat het dat voor 2019 zeker niet zal doen en laat haar nieuwe bevoegdheden de facto aan de Federale Regering.

Wat inburgering betreft, is de GGC in hetzelfde bedje ziek. De GGC verplicht Brusselse nieuwkomers tot een keuze voor de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap. “De enige logische oplossing is om één Brussels traject te voorzien waarbij nieuwkomers basiskennis opdoen van de twee officiële talen en één hoofdtaal kiezen“, zegt Arnaud Verstraete. “Het college houdt hier opnieuw vast aan een achterhaalde visie, alsof Brussel een samenraapsel is van Vlamingen en Franstaligen en dat je moet kiezen voor het één of het ander”.

De GGC is in 2014 getransformeerd van een mini-raad met een jaarbudget van zo’n 100 miljoen euro, naar een volwaardig beleidsniveau met stevige nieuwe bevoegdheden en meer dan 1 miljard euro nieuwe budgetten. Het huidige college lijkt deze bevoegdheden te ontlopen en er niets mee te doen.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement