Eindelijk! Er is een akkoord rond het Gewestelijk Parkeerplan binnen de Brussels Hoofdstedelijke Regering. Bij deze de belangrijkste punten op een rijtje, zodat iedereen eraan uit kan.

De belangrijkste vraag: zal het parkeerbeleid zorgen voor een betere mobiliteit in het Brussels Gewest? Het antwoord is ronduit: “Ja!”.

Waarom? Er zijn verschillende redenen, maar de belangrijkste reden is volgende:

Na jaren hard werk is er eindelijk een compromis gevonden waar alle partijen zich in terug vinden. Parkeren in Brussel wordt nu definitief geharmoniseerd en aangestuurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De moeilijkste en belangrijkste stap is hiermee gezet!

Dankzij de harmonisering van de parkeerreglementering op gewestelijk niveau, kan er nu eindelijk werk gemaakt worden van een geïntegreerd en coherent parkeerbeleid voor Brussel. De basis is gelegd en dankzij jaarlijkse evaluaties zal het ganse Gewest nu in dezelfde richting evolueren. De regels worden geharmoniseerd, maar laten toch nog voldoende flexibiliteit voor de gemeenten om in te spelen op specifieke situaties (Vb: rode zone wordt overal dezelfde prijs, maar gemeente kan kiezen waar ze die instelt). Dus ja!, dit akkoord is effectief een zeer belangrijke stap naar een aangenamer en mobieler Brussel.

Wat verandert er concreet?

 • Het aantal parkeerplaatsen en reglementering

  Het totaal aantal parkeerplaatsen in het gewest is vanaf nu geplafonneerd op 280.000 plaatsen. Bovendien zal het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg dalen en zullen er strengere regels komen. Hoe gaat dit juist in zijn werk?

  Geen nieuwe parkeerplaatsen:

  Er komen geen nieuwe parkeerplaatsen op de openbare weg meer bij. Dit ondanks de bevolkingsgroei. Enkel wanneer er nieuwe wegen worden aangelegd, kunnen daar nog parkeerplaatsen bijkomen maar ook die toename mag er niet voor zorgen dat het plafond van de 280.000 parkeerplaatsen doorbroken wordt.

  Helft van de parkeerplaatsen moet “gereglementeerd” zijn:

  – In 2004-2005 waren 225.000 van de 280.000 parkeerplaatsen “niet-gereglementeerd”
  – Tegen eind 2018 moet minstens 50% van het grondgebied van het Gewest “gereglementeerd parkeren” worden.

  Wat wil dit zeggen?

  – Niet-gereglementeerde parkings = legale parkings maar onbetalend of onbeperkt in tijd.
  – Gereglementeerd parkeren wil zeggen dat de meerderheid van de plaatsen dus betalend wordt of beperkt in tijd. Dit heeft een ontradend effect op autogebruik en vooral op lang parkeren. Pendelaars, studenten, etc. zullen sneller voor openbaar vervoer kiezen, bewoners zullen dankzij hun bewonerskaart vlotter een parkeerplek vinden.

  Hoe bereiken we nu die daling van niet-gereglementeerd parkeren?

  Ofwel door fysieke verwijdering van de parkeerplaatsen ofwel door er gereglementeerde parkeerplaatsen van te maken.

 • Gevaarlijke parkeerplaatsen zullen verdwijnen en mogen niet meer aangelegd worden:

  – 5 m voor zebrapad
  – 20 m voor verkeerslicht
  – 5 m voor kruising

 • Gemeenten moeten minstens 2 projecten voorstellen waarbij ze parkeerplaatsen verwijderen op de weg, en compensaties (parkeerruimte voor bewoners) voorzien buiten de openbare weg.

  Minder parkeerplaatsen op de openbare weg, dus nog moeilijker plaats vinden?

  – Neen, er zal in de eerste plaats minder met de auto worden gereden in Brussel want tot nu toe was parkeren vaak ongelimiteerd toegestaan en gratis. Met dit plan zal de meerderheid gereglementeerd zijn: beperkt in tijd of betalend. Mensen zullen dus twee keer nadenken voor ze met de wagen komen.
  – Daarnaast, door voldoende compensaties buiten de openbare weg te voorzien, zullen bewoners geen parkeerproblemen ondervinden en ook voor bedrijven en handelaars worden alternatieven voorzien:

  i. Via BRUWELK (COBRACE) zullen er in de komende jaren naar verwachting zo’n 15.000 parkeerplaatsen in bedrijfsgebouwen (die nu enkel voor werknemers van het bedrijf waren) beschikbaar worden voor bewoners

  ii. Gebruik van bestaande parkings van winkels, bedrijven, enz door omwonenden zal makkelijker worden

  iii. Gemeenten kunnen voor omwonenden, dankzij een aanpassing van de regelgeving, specifieke parkings creëren buiten de openbare weg (ter compensatie van de verwijderde plaatsen op de openbare weg)

  iv. De handelszones zullen gemakkelijker bereikbaar zijn dankzij gereglementeerde zones die een snellere rotatie stimuleren.

  v. Slimme tellers = sneller parkeren: met een systeem van telebebakening (bewegwijzering met “slimme tellers”) zal iedereen vlotter de lege parkeerplaatsen vinden.

  vi. Bescherming van goederentransport: er worden specifieke leveringszones voorzien, met een boete van 100 € bij misbruik. Zo zullen automobilisten twee keer nadenken voor ze parkeren in een leveringszone. Daarnaast worden er specifieke plaatsen voorzien voor autocars en vrachtwagens.

 • De parkeertarieven:

  Tarieven voor gereglementeerde zones: de tarieven voor gereglementeerde zones worden iets hoger dan nu. Er is voor gekozen om niet brutaal te verhogen, maar er is wel een jaarlijkse evaluatie voorzien. Het Gewest kan dus in de toekomst de prijs verder opdrijven indien nodig.

  Bewonerskaarten:

  – de eerste bewonerskaart kost 5 €, de tweede 50€. De gemeente mag hoger gaan. In principe wordt het aantal bewonerskaarten beperkt tot 2, gemeenten kunnen hierop echter een uitzondering aanvragen bij het parkeeragentschap.

  – De bewonerskaart is niet langer geldig op heel het grondgebied van de gemeente maar enkel in de omgeving van je woning. Je kunt je wagen kwijt in een gebied van ongeveer 150 ha (een zgn parkeersector).

  Vrijstellingskaarten:

  Gemeenten mogen vrijstellingskaarten verkopen aan verschillende doelgroepen.
  – Bedrijven: 150 € per kaart/eerste vijf kaarten – 250 € voor de 6de t.e.m. de 20ste – 500 € voor de 21ste tem de 30ste – voor meer kaarten is het voor elk stuk 600 € .
  – Scholen: 75 €/jaar voor leraars – geldt enkel in directe omgeving school.
  – Interventies (loodgieters, elektriciens, …): 90 €/maand – 1080€/jaar – hiermee kunnen ze in alle zones behalve de rode en de oranje.
  – Deelauto’s: 5€/jaar.

 • Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer worden er beter van:
  Minder ruimte voor parkeerplaatsen op openbare weg:

  i. Er zal minder ruimte voorzien worden voor het parkeren van auto’s op de openbare weg. Dit zorgt er voor dat er een betere doorstroming komt van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

  ii. Op dit moment gaat zo’n 70% van de Openbare Ruimte naar autovoorzieningen, terwijl slechts 1 derde van de verplaatsingen in Brussel met de auto gebeurt. De meeste verplaatsingen gebeuren te voet en met het openbaar vervoer. Het is dus logisch dat hier ruimschoots rekening mee gehouden wordt.

  Verhoogde verkeersveiligheid door schrappen van gevaarlijke parkeerplaatsen

  Radicale verbetering voor fietsers:

  i. Er moeten in elke straat fietsbogen (“omgekeerde u”) komen, elke 150 m, fietsen stallen wordt dus aanzienlijk makkelijker en gratis , deze komen bij voorkeur op de openbare weg.

  ii. Er moet per 10 parkeerplaatsen voor auto’s minstens 1 parkeerplaats voor fietsen zijn.

  iii. Voor fietsboxen wordt dezelfde prijs gevraagd als de eerste bewonerskaart voor de wagen, deze kost 5 € (in Stad Brussel moet je nu vb. 60€/jaar betalen)

  iv. In publieke parkings buiten de openbare weg moeten 10% plaatsen voor fietsen voorzien worden en de prijs wordt op 10% van de prijs voor wagens gehouden.

Conclusie

Het parkeerplan kadert binnen het mobiliteitsplan Iris II en garandeert een coherent en overkoepelend parkeerbeleid voor het hele Brusselse Gewest. Door de reglementering en harmonisering op alle niveaus zal Brussel op afzienbare tijd een pak aangenamer worden.

Ja, het aantal parkeerplaatsen zal dalen. En neen, dit zal niet zorgen voor doemscenario’s. In tegendeel. Er zal minder met de auto worden gereden in Brussel want tot nu toe was parkeren vaak ongelimiteerd toegestaan en gratis. Met dit plan zal de meerderheid gereglementeerd zijn: beperkt in tijd of betalend. Mensen zullen dus twee keer nadenken voor ze met de wagen komen.

Door een betere benutting van de openbare ruimte verhoogt bovendien de levenskwaliteit van de inwoners van Brussel alsook die van haar bezoekers. De nodige compensaties worden voorzien binnen het plan zodat iedereen aan zijn trekken komt. De beslissing die vandaag is gevallen is dus een belangrijke stap voorwaarts naar een aantrekkelijker en mobieler Brussel.