Persbericht Groen! – ECOLO

Voor allen (verkozenen, journalisten, vertegenwoordigers van verenigingen…) die de woningen verhuurd door Nezahat Namli aan de Sint-Jooststraat 23 hebben bezocht is er geen twijfel mogelijk: zij verhuurde wel degelijk woningen die in zulke slechte staat verkeerden dat haar schepenambt onhoudbaar werd.

Verslagen Gewestelijke Huisvestingsinspectie

De verslagen van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie waarop Mevrouw Namli nota bene zelf een beroep had op gedaan zijn heel duidelijk over de slechte staat van de woningen. We zwijgen dan nog over de gebreken waar huurder en eigenaar beiden schuldig aan zouden kunnen zijn en houden enkel rekening met tekortkomingen waar Mevrouw Namli volledig schuld treft. Deze tekortkomingen tonen de onveiligheid van de woningen aan en doen de pogingen teniet van Mevrouw Namli en diegenen in het schepencollege, met burgemeester Demannez op kop, die haar terugkeer verdedigen om ons te doen geloven dat de vastgestelde problemen het resultaat zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid van Mevrouw Namli en van haar ‘slechte’ huurders.

De conclusie van het gewestelijke rapport over de woning op de gelijkvloers en kelderverdieping is klaar en duidelijk: «Wij zijn van mening dat de vastgestelde inbreuken (…), door hun aantal en ernst, de gezondheid van de bewoners in gevaar kan brengen. Wij spreken dan ook het onmiddellijke verbod uit om de woning (…) nog langer te verhuren.»

Wat de inbreuken in de andere appartementen betreft zijn deze weliswaar minder ernstig maar nog steeds onaanvaardbaar voor een persoon die een belangrijk politiek ambt waarneemt: elektrische en gasinstallaties die als gevaarlijk worden bestempeld, vochtproblemen, slecht bevestigde valse plafonds. Ook waren er nergens rookdetectoren te bespeuren, nochtans een wetttelijke verplichting en noodzakelijk in een pand met een gevaarlijke gas- en elektriciteitsinstallatie.

Uitspraak vrederechter Sint-Joost-ten-Node

De beslissing om Mevrouw Namli terug op te nemen in het schepencollege is gebaseerd op een vonnis van de vrederechter van Sint-Joost die haar zou hebben ‘witgewassen’. Niets is minder waar. De Vrederechter, zelfs indien hij haar verantwoordelijkheid minimaliseert door ook de huurders deels verantwoordelijk te stellen, heeft Mevrouw Namli wel degelijk veroordeeld. Bovendien hebben de huurders, in tegenstelling tot Mevrouw Namli, niet de ambitie om deel uit te maken van een schepencollege

Aangezien de vrederechter niet ter plaats is gaan kijken baseerde hij zich op de verslagen van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie. Hij erkent enkele «gebreken en tekortkomingen» en beschuldigt Mevrouw Namli van een zekere «lichtzinnigheid» bij het verhuren van haar woning.

Conclusie

Voor ons, de MR- en de Ecolo-Groen!-fracties in de gemeenteraad van Sint-Joost, zijn de enige ernstige, officiële en objectieve informatiebronnen om de zaak te evalueren de verslagen van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie. Zoals reeds gezegd is er op basis van deze rapporten geen twijfel mogelijk. Nezahat Namli verhuurde gevaarlijke en ongezonde woningen op de Sint-Jooststraat 23. De betrokkene kon niet anders dan op de hoogte te zijn van haar verplichtingen als verhuurder. Temeer dat zij als politiek gezagsdrager (als schepen van huisvesting bovendien) een voorbeeldfunctie dient te hebben. Moedwillig of door nalatigheid heeft Mevrouw Namli de wet meermaals ernstig overtreden. Dit is uiteraard niet aanvaardbaar en als verkozene heeft ze als dusdanig niet meer de morele autoriteit om terug haar schepenambt op te nemen.

Wij roepen de PS-afdeling van onze gemeente en alle gemeenteraadsleden op om deze schandvlek op de reputatie van Sint-Joost te vermijden. Daarom willen we aan de gemeenteraadsleden de volgende boodschap kwijt: de stemming is geheim – stem in alle eer en geweten!

Voor de MR van St-Joost: Geoffroy Clerckx (Fractieleider MR)
Voor ECOLO – Groen!: Nuray Dogru & Frédéric Roekens (Gemeenteraadsleden).