Persbericht 28 maart 2018

Jettenaren met een parkeerkaart kunnen die vanaf 2 april 2018 gebruiken in een parkeersector die 4 keer groter is dan vandaag. Jette is daarmee de eerste gemeente die de nieuwe sectoren zoals voorgesteld door de Brusselse regelgeving toepast. De gemeente werkt hiervoor samen met het Gewestelijk Parkeeragentschap parking.brussels.

Heel wat bewoners hebben het moeilijk om een parkeerplaats te vinden. De gemeente Jette is zich hier ten volle van bewust. Enerzijds promoten we de alternatieven voor de wagen en het autodelen, anderzijds proberen we buurtbewoners te beschermen door blauwe en betalende zones in te voeren waar enkel bewoners gratis kunnen parkeren met een bewonerskaart, en waar anderen een parkeerschijf moeten gebruiken of betalen.

De parkeersectoren waar je met je bewonerskaart kan parkeren, waren echter klein en sommige bewoners woonden op de grens van hun zone, wat voor frustratie zorgde. De recente gewestelijke regelgeving laat toe te werken met sectoren van ongeveer 150 hectare, op hun beurt opgedeeld in 4 deelsectoren.

Schepen van Mobiliteit, Nathalie De Swaef: “Elke Jettenaar kan vanaf nu parkeren in de deelsector waar hij woont en drie deelsectoren die eraan grenzen. Op die manier woont elke inwoner als het ware in het midden van zijn of haar sector. Na de uitbesteding van de toekenning van parkeerkaarten en de controle aan parking.brussels is dit een tweede stap in de richting van een meer coherent en duidelijk parkeerbeleid.”

Eric Dubois van parking.brussels: “Bovendien wordt het mogelijk ook net buiten de gemeentegrens te parkeren, indien er een akkoord is met aangrenzende gemeenten. Dit kan het comfort van de bewoners aanzienlijk verhogen.” En voor Jette, is dit al het geval met Ganshoren en een deel van Brussel Stad.