Dit is een overzicht van de parlementaire vragen, interpellaties en initiatieven van de Groen-fractie in het Brussels Parlement deze week. 
Maandag 29/05/17
Commissie infrastructuur (14u00  – Zaal 206)

– Interpellatie Bruno De Lille gericht aan Pascal Smet m.b.t. hervorming Europese richtlijn over de technische keuring en uitstoot van wagens.

Na Dieselgate opperden talloze politici dat er een vergaande hervorming van de Europese wetgeving nodig was. Op sommige hervormingsaspecten toonden de verschillende Belgische regeringen zich helaas weinig voluntaristisch. Welk standpunt verdedigt de Brusselse regering?

Woensdag 31/05/17

Commissie Welzijn, Gezondheid en Gezin (14u00 – Zaal 323)

– Vraag om uitleg van Arnaud Verstraete aan Bianca Debaets over de kwaliteit van de Brusselse kinderopvang

Er zijn veel te weinig plaatsen in de Brusselse kinderopvang. Dit ernstige probleem dreigt een ander beleidsvraagstuk te overschaduwen: de kwaliteit van de kinderopvang. Uit een rapport van Kind & Gezin (uitgevoerd door UGent en KU Leuven) blijkt dat de kinderopvang kansen laat schieten, maar er staan ook interessante beleidsaanbevelingen in. Wat is collegelid Debaets hier mee van plan?

Meer info?

bruno.delille@groen.be

arnaud.verstraete@groen.be