Dit is een overzicht van de parlementaire vragen, interpellaties en initiatieven van de Groen-fractie in het Brussels Parlement deze week. 

Maandag 22/05/17

Commissie infrastructuur

– Interpellatie Bruno De Lille gericht aan Pascal Smet m.b.t. hervorming Europese richtlijn over de technische keuring en uitstoot van wagens.

Na Dieselgate opperden talloze politici dat er een vergaande hervorming van de Europese wetgeving nodig was. Op sommige hervormingsaspecten toonden de verschillende Belgische regeringen zich helaas weinig voluntaristisch. Welk standpunt verdedigt de Brusselse regering?

Dinsdag 23/05/17

Commissie Cultuur

– Vraag om uitleg van Annemie Maes aan Pascal Smet over de VGC werkingssubsidies voor kunstorganisaties.

Brusselse kunstenorganisaties vragen voor hun jaarwerking, projecten en trajecten werkingssubsidies aan bij de VGC. Krijgen organisaties de nodige feedback van de advieswerkgroep? Kan het VGC-college afwijken van de adviezen van de werkgroep?

– Vraag om uitleg van Annemie Maes aan Pascal Smet over Green Track (verduurzaming van de cultuursector)

Een aantal culturele spelers in Brussel ondertekende een jaar geleden het Green-Trackcharter. Daarmee gingen ze een engagement aan om de sector te verduurzamen. De minister beloofde om Brusselse Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles hierover aan te schrijven. Welke stappen zijn gezet om de Brusselse culturele sector structureel te verduurzamen?

Woensdag 24/05/17
Commissie onderwijs
– Interpellatie van Bruno De Lille aan Guy Vanhengel over het grote aantal kinderen en jongeren dat van school wordt gestuurd

In het publiek debat over het CLB-jaarrapport ligt de focus op het aantal kinderen en jongeren dat van school wordt gestuurd. Om een volledig zicht op problematische situaties te krijgen ontbreken er nog cijfers. Kan minister Vanhengel die verstrekken? Verder beloofde minister Crevits extra middelen vrij te maken om jongeren met gedragsproblemen beter te begeleiden. Wat is het aandeel van Brussel hierin?

Commissie Welzijn, Gezondheid en Gezind
– Vraag om uitleg van Arnaud Verstraete aan Bianca Debaets over de kwaliteit van de Brusselse kinderopvang

Er zijn veel te weinig plaatsen in de Brusselse kinderopvang. Dit ernstige probleem dreigt een ander beleidsvraagstuk te overschaduwen: de kwaliteit van de kinderopvang. Uit een rapport van Kind & Gezin (uitgevoerd door UGent en KU Leuven) blijkt dat de kinderopvang kansen laat schieten, maar er staan ook interessante beleidsaanbevelingen in. Wat is het collegelid hier mee van plan?

Contact:

Bruno De Lille
bruno.delille@groen.be

Annemie Maes
annemie.maes@groen.be

Arnaud Verstraete
arnaud.verstraete@groen.be