Dit is een overzicht van de parlementaire vragen, interpellaties en initiatieven van de Groen-fractie in het Brussels Parlement deze week. 

Dinsdag 06/06
Commissie Leefmilieu
Mondelinge vraag van Annemie Maes over het verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik

Lange tijd geleden werd er een verbod op plastic wegwerpzakjes aangekondigd. Een goede maatregel waarvoor minister Fremault reeds voor hebben gecomplimenteerd. Voorlopig blijft het echter wachten op de uitvoering en zijn er toch nog vragen over een mogelijke overgangsfase en de handhaving.

Woensdag 07/06
Commissie Sociale Zaken
Mondelinge vraag van Arnaud Verstraete over de Brusselse zelfredzaamheidsverzekering

Uit een interpellatie van oktober 2016 bleek dat de zelfredzaamheidsverzekering in het Waals Gewest van kracht zou gaan op 1 januari 2017. Vandaag debatteert de meerderheid daar nog steeds over. Ook het Brussels Gewest wacht nog op een oriëntatienota hierover. De beslissing heeft uiteindelijk gevolgen voor de financiering van het Brussels systeem en de verhouding met de andere gewesten.

Mondelinge vraag van Arnaud Verstraete over de PersoonsVolgendeFinanciering (PVF)

Sinds januari 2017 is er in Vlaanderen een nieuwe financiering in voege voor meerderjarige personen met een beperking. Vroeger bepaalde de zorgvoorziening welke hulp iemand kon krijgen. Via de PVF krijgt de betrokkene zelf de mogelijkheid om te bepalen welke hulp hij wenst. Dit wordt echter nog niet voorzien in Brussel…

Donderdag 08/06
Commissie Economie
Interpellatie van Bruno De Lille over de werkomstandigheden op de luchthaven van Zaventem

Wettelijk gezien mogen werkgevers maar twintig dagen met dagcontracten werken. Daarna moeten werknemers weekcontracten krijgen. Uit een recente undercover-reportage van Pano bleek dat bij DHL Aviation mensen zelfs maanden met dagcontracten moeten werken. Wat zal de Brusselse regering doen om deze kwalijke praktijken tegen te gaan? Wordt er overleg gepleegd met de fédérale regering om aan deze praktijken paal en perk te stellen?