Groen en Ecolo vragen aan burgers om met hen een alternatief plan voor de ontwikkeling van de Brusselse Zuidwijk uit te dokteren. Uit de begroting van 2017 bleek dat de Brusselse regering kiest om te investeren in kantoren in plaats van in woningbouw (DM 13.01.17). Leden van Groen en Ecolo in Sint-Gillis vragen aan de bewoners om voorstellen te formuleren voor een leefbare Zuidwijk. De actie kadert in een breder participatietraject van de Brusselse groenen: “Samensemble”.

Uit een studie van het Instituut voor Verkeersveiligheid blijkt dat het Zuidstation de gevaarlijkste van de dertig zones is. Voor de vele fietsers die regelmatig het kruispunt aan de Fonsnylaan oversteken zal dat geen verrassing zijn. Voor de buurtbewoners is het een onaangename en dagelijkse realiteit. Ook de onevenwichtige verhouding tussen kantoren en woningen is storend. De wijk ligt er ‘s avonds erg verlaten bij, wat voor een gevoel van onveiligheid zorgt.

Het gewestelijke richtschema voor de heraanleg van de Zuidwijk getuigt van weinig ambitie. Opnieuw wordt volop de kaart getrokken van nieuwe kantoorruimte, terwijl er al zo veel leegstand is. Op die manier blijft de Zuidwijk hangen in een negatieve status quo.

Groen en Ecolo willen daar verandering in brengen. Lokaal voorzitter Jos Raymenants (Groen): “De komende maanden gaan we op pad met een ideeënbus om te horen wat er leeft in de wijk. We kiezen bewust voor dit eenvoudig en eerlijk concept. We zijn er immers van overtuigd dat de buurt zelf het best kan inschatten wat ze nodig heeft.”

De Brusselse groenen lanceerden in november een participatietraject “Samensemble.” Burgers kunnen innoverende voorstellen indienen om van Brussel een groene en gezonde hoofdstad te maken.

Blijf op de hoogte van onze volgende acties via Facebook.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGroenSintGillis%2Fvideos%2F1895129857383053%2F&width=500&show_text=false&height=288&appId