Persbericht Groen

Een Zuid-Italiaanse die haar lief naar Brussel volgt, een West-Vlaamse die hier na haar studies blijft plakken en een Noord-Nederlander die Brusselaar wordt door zijn werk voor Europa. Dat zijn in een notendop de schepenen die Groen levert in respectievelijk Schaarbeek, Etterbeek en Molenbeek.

Ook in Jette stapt Groen mee in de meerderheid, daar wordt een tweetalige Brusselaar die zowel lid is van Ecolo als Groen schepen. Eén ding hebben ze gemeen. Hun schepenmandaat is het voorlopige eindpunt van een jarenlange inzet voor Brussel op het terrein.

Adelheid Byttebier startte haar Brusselse loopbaan met een stage in GC Ten Noej, was jarenlang actief in de Brusselse fietsersbond en trekt mee aan de kar in het wijkcomité Helmet. Ze was eerder Vlaams minister van Welzijn en Gelijke Kansen, 10 jaar fractieleider in het Brusselse parlement en is nu voorzitster van de MIVB. Nu wordt ze in Schaarbeek bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur, Gelijke Kansen en Aankopen. Ze bereikte een belangrijk akkoord voor een tweede school in Schaarbeek en wil van het vrouwenhuis een echte ontmoetingsplaats maken voor emancipatorische projecten.

Rik Jellema is “Brusselaar d’adoption” sinds 1987. Al in 1991 werd hij lid van de groene partij. Hij werd in 2000 als eerste niet-Belgische Europeaan verkozen in de gemeenteraad van Etterbeek. Sedert de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 is hij fractieleider van de Ecolo-Groen-fractie in de Etterbeekse gemeenteraad. Zijn aanvraag tot naturalisatie werd een paar jaar geleden geweigerd omdat Eurocraten zogezegd geen duurzame relatie met Brussel kunnen opbouwen. Rik Jellema was jarenlang voorzitter van de Brusselse fietsersbond en sinds 2005 is hij voorzitter van Groen in het Brussels Gewest. Hij werkt als vertaler bij de Raad van Ministers van de Europese Unie. Nu wordt hij schepen in Etterbeek, bevoegd voor: Openbare werken, verlichting, Energiebeleid openbare gebouwen, Groene ruimten, Duurzame wijkcontracten.

Annalisa Gadaleta is opgegroeid in Bari, Zuid-Italië. Intussen woont ze al het grootste deel van haar leven in België. Ze is moeder van twee kinderen en gepassioneerd door de thematiek van kinderen, jongeren en gezinnen. Ze werkte zowel in de sociale economie als in de welzijnssector. Ze was coördinator buitenschoolse opvang in hartje Brussel en ging aan de slag als parlementair medewerkster van Mieke Vogels. In Sint-Jans-Molenbeek zal ze het schepenambt Nederlandstalige Aangelegenheden, Leefmilieu, Duurzame ontwikkeling en Energie op zich nemen.

In Jette wordt Bernard Van Nuffel schepen van openbare werken, gemeentelijk patrimonium en energie. Van Nuffel is zowel lid van Ecolo als van Groen en maakt als perfect tweetalige Brusselaar ons lappendeken compleet.