De Groene Pluim van Ecolo en Groen Jette gaat elk jaar naar een persoon of organisatie die het afgelopen jaar veel betekend heeft voor de gemeente op cultureel, sociaal en/of ecologisch vlak. De Jettenaren zelf beslissen wie van de genomineerden de prijs in de wacht sleept.

Je hebt van 1 februari tot 22 februari de tijd om te stemmen via volgende link (opgepast, 1 stem per IP-adres). De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het 9de Pannenkoekenfeest van Ecolo-Groen op zondag 25 februari in GC Essegem.

Hieronder vind je de vier genomineerde organisaties:

  • Incredible EdibleIncredible Edible is de verzamelnaam van verschillende burgerinitiatieven die als doel hebben een stukje openbare ruimte in te palmen om het groener te maken en er kruiden, groenten of fruit te kweken. Tegelijkertijd vergroot dit soort initiatieven het sociale weefsel door het delen van kennis en het ontdekken van andere manieren van voedselproductie. Sinds 2016 vinden we deze vormen van ‘eetbare stad’ in Jette in de wijken Tuinen van Jette, Bonaventure en Vandenschriekstraat.
  • Restatable!Restatable! brengt mensen bij elkaar rond een lekkere maaltijd, bereid met voedseloverschotten. Iedereen welkom aan tafel in GC Essegem sinds oktober 2017 voor een totaal van 6 sessies tot maart 2018, in ruil voor een vrijwillige bijdrage. Het project wil niet alleen de voedseloverschotten verminderen maar ook mensen verbinden door samen te koken en te eten. Het ingezamelde geld gaat naar een goed doel.
  • Living JetteIn het kader van de gemeentelijke projectoproep “Living Jette”, hebben de bewoners van de wijken De Grijse-Baudoux (Living iT) en Odon Warland (Living Odon) in september 2017 een gebruiksvriendelijker inrichting van hun leefomgeving uitgetest: met snelheidsremmende maatregelen en meer plaats voor zachte weggebruikers.  Animaties brachten een week lang leven in de buurt en verhoogden de sociale cohesie en de gedragenheid van de heraanleg.
  • Dupré & C° – UpkotDe komst van 160 studenten in de Dupréstraat zorgde voor onrust bij de bewoners. Onder impuls van buurtcomité Dupré & C° en initiatiefnemer Upgrade Estate werd er sterk ingezet op overleg om een zo goed mogelijke integratie van Upkot te bekomen. In 2017 is dit werkelijkheid geworden met een groots welkomfeest, een burenlokaal, een kaart van Jette met burentips  en huiswerkbegeleiding door studenten.

    Groen en Ecolo Jette nodigen je van harte uit voor de 9de editie van het Pannenkoekenfeest.

  • Stem hier voor één van de 4 genomineerden (opgepast: 1 stem per IP-adres).