De Groene Pluim  is een initiatief van Groen en Ecolo Jette.  De prijs gaat telkens naar een persoon  of organisatie die het afgelopen jaar veel  betekend heeft voor de gemeente Jette op cultureel, sociaal of ecologisch vlak. Het is al de 9de keer dat deze prijs wordt uitgereikt.

Op een druk bijgewoond pannenkoekenfeest in het gemeenschapscentrum in Jette is gisteren zondag 25 februari  de Groene Pluim 2018 uitgereikt. (foto : Félicien Thiry)

Er waren dit jaar 4 genomineerden:

Incredible Edible.  Incredible Edible is de verzamelnaam van verschillende burgerinitiatieven die als doel hebben een stukje openbare ruimte in te palmen om het groener te maken en er kruiden, groenten of fruit te kweken. Tegelijkertijd vergroot dit soort initiatieven het sociale weefsel door het delen van kennis en het ontdekken van andere manieren van voedselproductie. Sinds 2016 vinden we deze vormen van ‘eetbare stad’ in Jette in de wijken Tuinen van Jette, Bonaventure en Vandenschriekstraat.

Restatable!  Restatable! brengt mensen bij elkaar rond een lekkere maaltijd, bereid met voedseloverschotten. Iedereen welkom aan tafel in GC Essegem sinds oktober 2017 voor een totaal van 6 sessies tot maart 2018, in ruil voor een vrijwillige bijdrage. Het project wil niet alleen de voedseloverschotten verminderen maar ook mensen verbinden door samen te koken en te eten. Het ingezamelde geld gaat naar een goed doel.

Living Jette . In het kader van de gemeentelijke projectoproep “Living Jette”, hebben de bewoners van de wijken De Grijse-Baudoux (Living iT) en Odon Warland (Living Odon) in september 2017 een gebruiksvriendelijker inrichting van hun leefomgeving uitgetest: met snelheidsremmende maatregelen en meer plaats voor zachte weggebruikers.  Animaties brachten een week lang leven in de buurt en verhoogden de sociale cohesie en de gedragenheid van de heraanleg.

Comité Dupré & C° et Upkot  De komst van 160 studenten in de Dupréstraat zorgde voor onrust bij de bewoners. Onder impuls van buurtcomité Dupré & C° en initiatiefnemer Upgrade Estate werd er sterk ingezet op overleg om een zo goed mogelijke integratie van Upkot te bekomen. In 2017 is dit werkelijkheid geworden met een groots welkomfeest, een burenlokaal, een kaart van Jette met burentips  en huiswerkbegeleiding door studenten.

500 mensen hebben online hun stem uitgebracht : “Living Jette”  heeft hierbij de meeste stemmen binnengehaald en is dit jaar dus de grote winnaar.

 

Contact : Nathalie De Swaef – 0473/788.192