Inspirerende, goed opgeleide leerkrachten zijn de motor van goed onderwijs. Wie anders dan de leerkracht wekt liefde en interesse voor kennis? Op de dag van de leraar, 5 oktober, wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en de rol van de leraar daarin. In Brussel, Gent en Antwerpen hebben Groen! Parlementsleden leraren in de bloemetjes gezet.

Elke Van den Brandt, Brusselse Parlementslid, trok naar het Koninklijk Atheneum E. Hiel in Schaarbeek, om daar het lerarenkorps te bedanken voor hun inzet. Leerkrachten maken het verschil in het leven van kinderen en jongeren. Leraren die met hart en ziel hun werk doen, geven kinderen kansen die ze thuis soms niet krijgen. Maar het valt niet mee om steeds weer vol passie voor de klas te staan. In een samenleving die steeds complexer en meer divers is, komen er voor leerkrachten steeds taken bij en wordt het lerarenberoep zwaarder. Er dreigt een tekort aan leraren. Groen! wil het lerarenberoep aantrekkelijker maken.

In het kleuter- en basisonderwijs is er nood aan een uitgebouwd lerarenteam, waar ook plaats is voor kinderverzorgsters met een korte opleiding en voor onderwijzend personeel met een pedagogisch masterdiploma. Via verdere opleidingen en ervaring kunnen beginnende leerkrachten doorgroeien.

In het secundair onderwijs hebben startende leraars behoefte aan werkzekerheid en begeleiding. Voor ervaren leerkrachten wil Groen! het mandaat van de senior leraar invoeren. Wie 10 jaar leraar is en voldoet aan een aantal objectieve criteria, kan toegang krijgen tot een functie met bijkomende pedagogische verantwoordelijkheden en een mandaatvergoeding.

Specifiek voor Brussel is een betere voorbereiding voor nieuwe leerkrachten op het lesgeven in Brussel noodzakelijk. Betere ondersteuning met specifiek pedagogisch materiaal, beter voorbereiding op de Brusselse meertalige onderwijscontext, en een uitbreiding van de bestaande peterschapsformules door ervaren collega’s voor beginnende leerkrachten…

Op 19 maart 2011 organiseert Groen! een onderwijscongres. De modernisering van het lerarenberoep is een van de thema’s die daar zullen behandeld worden.