Persbericht Groen

Met haar rechtvaardig herverdelingsplan dat de partij op 25 april voorstelde, wil Groen meer financiële ademruimte creëren voor 85% van de bevolking. Groen Brussel gaat op 1 mei de dialoog aan met de burger over de toenemende kloof tussen arm en rijk en wat daaraan kan gedaan worden.

De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar in België met meer dan 25% gestegen. De 10% armste Belgen beschikken gemiddeld over 2000 euro, terwijl de 10 rijkste een gemiddeld vermogen van 1,6 miljoen euro verzameld hebben. Groen heeft op federaal niveau een fiscaal plan uitgewerkt met lagere loonlasten voor 2 miljoen werknemers en een progressieve vermogenswinstbelasting dat financiële ademruimte geeft aan 85% van de bevolking.

Brussel voelt de toenemende kloof tussen arm en rijk nog meer dan andere steden en gemeenten. Een deel van de Brusselaars moet rond komen met een uitkering die soms tot de helft onder de armoedegrens ligt. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zal in Brussel, met haar vele langdurig werkzoekenden, een aanzienlijke impact hebben op de levenskwaliteit van vele burgers.

Groen Brussel wil dit tij nu keren. “Wij roepen de andere partijen op om de komende staatshervorming zonder taboes aan te pakken. Brussel heeft nood aan één sterk beleid ten dienste van alle bewoners, ongeacht de taal die je spreekt of de gemeente waarin je woont.” Aldus Malika Abbad, voorzitter Groen Brussels Gewest.

Met het woonbeleid krijgt Brussel een instrument in handen dat een directe impact heeft op de portemonnee van de 60% huurders, bijvoorbeeld via huurrichtprijzen, huurtoelagen en de versterking van de Sociale Huisvestingskantoren.